Alternatívna medicína vraj zabíja
courtesy of pixabay.com

Tvrdí v článku nazvanom „Alternativní medicína“ zabíjí, evropská legislativa ji ale chrání, uverejnenom v českom Zdravotníckom denníku, jeho autorka Ludmila Hamplová.

V článku autorka cituje zo správy spoločnosti Asociación para Proteger al Enfermo de Terapias Pseudocientíficas, španielskej organizácie zastupujúcej pacientov poškodených alternatívnou medicínou, zdravotníkov, vedeckých pracovníkov a ďalších odborníkov a taktiež z dokumentu Pseodoscience Manifesto. Uvádza mená pacientov zo Španielska, ktorí zomreli po zásahu liečiteľa či po odmietnutí klasickej liečby uveriac sľubom liečiteľa. Upozorňuje, citujúc španielske zdroje, na nebezpečenstvo alternatívnej medicíny ako takej a na to, že európska legislatíva vraj chráni šarlatánov. Volá po zastavení propagácie homeopatie, vyzýva k aktívnemu boju proti pseudo-vedeckým praktikám, medzi ktoré ráta okrem homeopatie aj čínsku medicínu, akupunktúru a mnohé iné. 

Zavádzajúce zjednodušenie

Takéto zjednodušenia – poukazovanie na smrť niekoľkých pacientov a z nej vyvodzovanie všeobecného nebezpečenstva hroziaceho zo strany alternatívnych metód liečby – sú však neobjektívne a nevedú k racionálnym riešeniam, len rozdúchavajú emócie. 

Každý jeden taký prípad je smutný ľudský osud. Každá zbytočná smrť je tragédiou, to je nesporné. Zabíja však liečebná metóda, alebo pochybenie toho, kto ju aplikuje? Tvrdiť, že je to metóda (i keď, samozrejme, existujú aj také absurdné metódy, ktoré sú už samy o sebe nezmyselné a nebezpečné, ale tu hovoríme o overených, dlhodobo po celom svete používaných alternatívnych metódach) je jednoducho scestné a zavádzajúce. To by sme mohli rovnako tvrdiť, že zabíja súčasná vedecká medicína, pretože aj pri nej prichádza k omylom a pochybeniam lekárov následkom ktorých je smrť pacienta. Treba ju teda zatratiť? Zavrieť nemocnice, skončiť s operáciami, s chemoterapiou, transfúziami krvi, transplantáciami a podobne?   

Aj lekári občas chybujú

Z dôvodu potreby objektivity a rovnováhy pri rozmýšľaní nad danou témou si dovolím taktiež pripomenúť tragické prípady úmrtí spôsobených nesprávne poskytnutou zdravotnou starostlivosťou lekárov, z ktorých boli mnohé na Slovensku medializované.  Žiaľ všade, v každej oblasti ľudskej činnosti prichádza aj k pochybeniam, v oblasti zdravotníctva sú však následky často tragické.  

Slovenský pacient prináša v článku na www.slovenskypacient.sk zaujímavé informácie k danej téme. Vyberám z neho  znepokojujúci citát, ktorý nás nechá zamyslieť sa:

„A predsa – aj lekár je len človek. Má však právo pomýliť sa? Podľa Andreja Králika zo Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku: „Takmer 40 % všetkých úmrtí patrilo na Slovensku do kategórie tých, ktorým sa dalo predísť, ak by bola poskytnutá optimálna zdravotná starostlivosť.“ Hovoríme teda o takmer polovici úmrtí na Slovensku! Nepotrebujeme vedieť presný počet, aby nám bolo jasné, že chybou lekára zomrie ročne niekoľko tisíc ľudí.“ 

(Slovenský pacient, 18.12.2017, autor Erika Mokrý)  

Bol by riešením tejto situácie boj proti metódam súčasnej modernej medicíny, alebo skôr snaha o ich zdokonalenie a o minimalizovanie takýchto fatálnych pochybení?

Poškodenie zdravia liečiteľom je tresne stíhateľné

Je bez akejkoľvek diskusie, že je potrebné stíhať lekárov a liečiteľov, ktorí preukázateľne svojim zavinením pacienta poškodili na zdraví alebo dokonca zapríčinili jeho smrť. Nie len na lekárov, ale aj na stíhanie liečiteľov majú právne poriadky civilizovaných krajín, a teda aj Slovensko a krajiny Európskej únie, patričné zákonné ustanovenia. Na Slovensku je to Trestný zákon, ktorý v § 162 upravuje trestný čin poškodenia zdravia osobou, ktorá nemá predpísanú odbornú spôsobilosť zdravotníckeho pracovníka alebo iného odborného pracovníka v zdravotníctve a napriek tomu vykonáva úkony zdravotnej starostlivosti a pri tom neodborným vyšetrovacím alebo liečebným úkonom alebo nesprávnou indikáciou liekov, liečiv, alebo iných zdravotníckych pomôcok, čo aj z nedbanlivosti

a/ bezprostredne ohrozí život iného,

b/ inému ublíži na zdraví, alebo

c/ uskutoční bez súhlasu iného vyšetrovací alebo liečebný úkon alebo nesprávnu indikáciu liekov, liečiv alebo iných zdravotníckych pomôcok a takým úkonom ohrozí jeho zdravie.

Minimálny trest je odňatie slobody na šesť mesiacov až tri roky. Tento trest sa zvyšuje na jeden rok až päť rokov, ak takýto trestný čin spácha páchateľ na chránenej osobe alebo závažnejším spôsobom konania. Chránenou osobou je podľa § 139 ods. 1 dieťa, tehotná žena, blízka osoba, odkázaná osoba, osoba vyššieho veku a chorá osoba.

Nedá sa teda hovoriť o tom, že by legislatíva chránila liečiteľov v zmysle, že ich nemožno postihnúť za správanie a postupy poškodzujúce pacienta. Ochrane pacienta by istotne viac než emocionálna a neobjektívna kritika alternatívnej medicíny pomohlo, keby sa podarilo správnou právnou úpravou dať patričný priestor zodpovedným a kvalifikovaným liečiteľom spolu s jasnými pravidlami pre výkon ich činnosti. Nechceme hádam vážne tvrdiť, že liečebné metódy overené stáročiami na rôznych kontinentoch zeme sú všetky lživé a neúčinné? Nechceme snáď v konečnom dôsledku obrať svojprávneho pacienta o možnosť slobodne sa rozhodnúť či, a keď áno, ako sa bude liečiť? Istotne, správne a pravdivé informácie sú základ každého rozumného rozhodovania. Preto treba dať priestor aj objektívnym a neskresleným informáciám o alternatívnej medicíne namiesto toho, aby sa z nej vyrábal strašiak. 

 

Žiadne zákony žiadneho štátu nedokážu ľudí stopercentne ochrániť pred rôznymi nebezpečenstvami života, pred následkami vlastných rozhodnutí. Volanie po takej ochrane od štátu by bolo volanie po totálnej diktatúre a odňatí zodpovednosti občanov za vlastné rozhodnutia. 

JUDr. Jana Brezovanová

Bratislava 04.08.2019

Vraj alternatívna medicína zabíja?

Pokračovaním v prehliadaní tejto webovej stránky súhlasíte s používaním cookies. viac informácií

Súbory cookies sú malé textové súbory, ktoré sa umiestnia vo vašom počítači alebo zariadení pri návšteve našej webovej stránky. Tým, že používame súbory cookies nedochádza k porušovaniu zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov, nakoľko ich používaním nezhromažďujeme osobné údaje a ani ich neposkytujeme sprostredkovateľom resp. tretím stranám. Každý užívateľ prezeraním tejto našej webovej stránky súhlasí s ich používaním a ukladaním do svojho prehliadača. O tejto skutočnosti ste upozornený pri návšteve našej webovej stránky a svoj súhlas prejavujete ďalším prezeraním našej webovej stránky. Ak užívateľ nesúhlasí s používaním súborov cookies, našu webovú stránku nenavštevuje alebo súbory cookies aktívne vymažte alebo zablokujte. Ak dôjde k odmietnutiu používania cookies, našu stránku budete môcť naďalej navštíviť, avšak niektoré funkcie nemusia fungovať správne. Súbory cookies sa ukladajú do počítača užívateľa, aby mu umožnili prístup k rôznym funkciám. Súbory cookies používame na zvýšenie efektivity Vašich návštev na našej webovej stránke. Súbory cookies používame na účely zapamätania predvolieb prehľadávania a to napríklad veľkosti textu, uprednostňovaného jazyka, predvolieb farieb atď. čo nám umožňuje jednoduchšie prechádzanie našou stránkou, a zhromažďovanie analytických informácií a to napríklad počtu návštevníkov na našej webovej stránke. Cookies nám umožňujú lepšie zhromažďovať informácie o používaní našej webovej stránky. V ich údajoch však v žiadnom prípade nezhromažďujeme vaše osobné údaje a informácie. Ukladá sa len jedinečný identifikátor relácie, ktorý nám umožňuje opätovne načítať profil a predvoľby užívateľa pri vašej ďalšej návšteve webovej stránky. Typy súborov cookies sú: (a) súbory cookie relácie, ktoré sú dočasne uložené v počítači alebo zariadení počas relácie prehľadávania a po jej ukončení sa odstráni a (b) trvalé súbory cookie, ktoré sa uchovávajú v počítači dlhší čas. Tieto trvalé súbory cookie môže užívateľ vymazať. Ponuka prevažnej časti prehľadávačov obsahuje možnosti konfigurácie nastavení t.j. prehľadávač zvyčajne obsahuje možnosti ako napr. povolenie súborov cookie, prezeranie súborov cookie, zakázanie všetkých alebo vybratých súborov cookie atď. Ďalšie informácie o správe súborov cookies môžete nájsť napríklad na stránkach Wikipédie.

Zavrieť