Prečo sme chorí?
fotografie: pixabay.com
           Máme tu zasa chladné a veterné obdobie, ktoré so sebou prináša veľa problémov vrátane chrípok, kašľov, prípadne iných neduhov. Ako spolu súvisí vietor, chlad, teplo, vlhko a všelijaké ochorenia? Existuje na to mnoho teórií. Tradičná čínska medicína (TCM) považuje vietor za „nositeľa tisícich ochorení“. Keď sa vietor spojí s teplom alebo chladom, môžu z toho v organizme vzniknúť chrípky alebo virózy rôzneho pôvodu a vážnosti priebehu. 

Čo nás v živote môže pripraviť o zdravie?

         Keď zdedíme dostatočne pevnú konštitúciu a celých deväť mesiacov tehotenstva našej matky prebehne bez väčších emočných stresov a fyzickej ujmy, narodíme sa zdraví. Drobné úrazy a ochorenia počas života sú, samozrejme, nevyhnutnosťou, ale otázkou zostáva, ako je možné, že zo zdravých detí môžu vyrásť chorí dospelí? Nedá sa tomu predísť?  

         Na to, aby sme mohli liečiť ochorenia rôzneho typu, je nutné zistiť, čo nám škodí, a podľa toho upraviť svoje správanie. Treba preskúmať tri možné príčiny vzniku ochorenia, ktoré na ňom môžu participovať rôznym podielom. Do prvej kategórie patria takzvané vonkajšie príčiny. Ide o útoky prostredia na naše zdravie vo forme počasia a klímy. Druhou kategóriou sú „vnútorné príčiny“, kam zaraďujeme škodlivé duševné a emočné stavy. Poslednú kategóriu tvoria príčiny, ktoré sa označujú ako „ostatné“. Sem patria vrodené dispozície, škodlivé stravovacie návyky, prepracovanie a iné.

Vonkajšie príčiny ochorení – klimatické faktory a ročné obdobia

        V celej histórii ľudstva hrali infekcie hlavnú rolu v príčinách predčasných úmrtí detí alebo mladých ľudí. Mnoho chorôb ako mor, cholera, týfus, chrípka a im podobné hubilo deti skôr, ako dosiahli dospelosť alebo starobu. Aj v dnešnej dobe, keď sme presvedčení, že lepšia hygiena a moderná medicína úspešne poráža mnohé epidémie, sme nepríjemne vytrhnutí z pokoja, keď sa zjaví existencia a možné rozšírenie chorôb, akými sú vtáčia chrípka, SARS (ťažký akútny respiračný syndróm), ebola alebo najnovší COVID-19. Aj napriek tomu, že baktérie a vírusy boli v dávnej minulosti pre TCM neznámym pojmom, čínska medicína dokázala vymyslieť prepracované prístupy k liečeniu mnohých príznakov a hlavne následkov týchto ochorení. Teoretická konštrukcia používaná k plánovaniu účinnej liečby bola založená na myšlienke „vonkajších patogénnych faktorov“, ktoré sú niekedy označované aj ako „šesť pohrôm“. Napádajú telo prostredníctvom počasia a klimatických podmienok vo forme vetra, chladu, vlhka, sucha, tepla a ohňa. Táto závislosť od počasia sa odráža v dôležitosti prispôsobovania sa nášho organizmu ročnému obdobiu a klimatickým zmenám. Obzvlášť dôležité je to pre ľudí s oslabenou riadnou qi.

Prečo sme chorí?

Vnútorné príčiny ochorení – emócie 

        Z hľadiska TCM diagnostiky je otázka vplyvu emócií na ľudské zdravie nevyhnutnosťou. Moderná medicína veľakrát vníma jednotlivé ochorenia ako oddelené celky. Na ich liečbu používa zaužívané štandardné postupy, ktoré však neberú do úvahy emocionálne rozpoloženie človeka. Medzi hlavné príčiny ochorení patria príliš intenzívne, chaotické a nekontrolované prežívanie. V silných emóciách typu „láska“ je pre mnohých z nás niečo príťažlivého. Naša kultúra zbožňuje ideál vášnivej romantickej lásky, pocit eufórie a vzrušenia. Takéto emócie nám dávajú pocit, že skutočne žijeme. Avšak čínska tradícia považuje tieto pôžitky za návykové, rušivé, škodlivé, ničiace harmóniu a mrhajúce energiu

Naopak, za ozdravné sa považuje pestovanie pokojných a harmonických duševných stavov, ako sú tichá radosť, spokojnosť, lebo práve oni podporujú životnú silu. Napríklad Sun Simiao, významný lekár zo 7. storočia, ktorý sa dožil 101 rokov, varoval: „Vyhýbajte sa úzkostiam, obavám, silnému hnevu, veľkému strachu, vzrušeniu, hlasnému smiechu, ako aj okamžitému plneniu svojich túžob a zotrvávaniu v zášti. Toto všetko škodí dlhému životu.“ 

Škodlivý vplyv neusmerňovaných emócií – 7 zraňujúcich emócií

Čínske medicínske texty klasifikujú „sedem škodlivých emócií“:  

Hnev – je emócia, ktorá sa najľahšie prebúdza, ale najhoršie ovláda. Náhly záchvat zúrivosti útočí na hornú časť tela a stúpa smerom k hlave. Môže spôsobiť bolesti hlavy až migrény, zvýšenie krvného tlaku až mozgovú mŕtvicu. Potlačený hnev vedie k frustrácii a zatrpknutosti a postupne blokuje voľné prúdenie qi a krvi. Tým dochádza k stagnácii, ktorá môže vyvolať depresie a ďalšie psychické problémy.

Radosť – v neprimeranej forme oslabuje qi srdca a môže zničiť emočnú stabilitu a spokojnosť. Spôsobuje vyčerpanosť, neschopnosť sústrediť sa a psychické poruchy.

Nadmerné premýšľanie – upäté, nutkavé premýšľanie, zádumčivosť, prehnané staranie sa a stresovanie sa. Môže to viesť k poruchám trávenia vrátane nechutenstva a pocitu na zvracanie. 

Smútok a žiaľ – spôsobuje úbytok qi pľúc a následne aj ostatných orgánov. Prejavuje sa to skrátením dychu, celkovou slabosťou, úbytkom psychických síl, častým vzdychaním, dusivým pocitom na hrudi, nechutenstvom a pod.

Obavy a úzkosti – môžu vyčerpávať našu životnú energiu, pretože veľkú časť nášho času venujeme práve starostiam. Ohrozuje to aj náš zdravý úsudok a kvalitu prežívania života. Stráca sa nám prirodzenosť a krása súčasného okamihu.  

Strach – vyvoláva pokles qi obličiek. Ide o dlhodobé obavy, ale aj náhle záchvaty strachu. Prejavy môžu byť rôzne: búšenie srdca, poruchy spánku, ochabovanie dolných končatín, poruchy močenia, sucho v krku, oslabenie životnej esencie a pod.

Šok – spôsobuje narušenie mechanizmu qi: prudké búšenie srdca, strata vedomia, dočasná strata reči, neudržanie stolice a moču, zažívacie problémy a iné.

Ani vnútorné, ani vonkajšie príčiny ochorení – ostatné príčiny

          Do tejto kategórie patria faktory ako vrodené dispozície, nesprávne stravovanie, prepracovanie, nadmerná záťaž, chýbajúci alebo naopak nadmerný pohyb, nedostatok relaxu, zranenia, príliš častý sex, parazity a jedy, nesprávna liečba a neznalosť.

Cesta k zdraviu

Vidíme, že karty, ktoré nám život rozdal, teda našu zdedenú konštitúciu a šťastie alebo nešťastie, ktoré nás stretávajú, majú veľký vplyv na možnosť viesť zdravý, šťastný a dlhý život. Niekedy máme pocit, že naše šance mať dobrý zdravotný stav a využiť maximálnu možnú dĺžku života nie je v našich rukách. No nie je to úplne tak. Existuje oblasť, nad ktorou máme absolútnu kontrolu, a tou je naše správanie a životný štýl, ktorý si zvolíme. Týmto spôsobom dokážeme veľmi pekne vyvážiť prípadné znevýhodnenia pripravené osudom. Uvedomelým a odhodlaným správaním sme schopní ovplyvniť náš duševný a emočný stav. Rovnako dobre môžeme dozerať na to, čo konzumujeme, koľko cvičíme, či odpočívame, či dostatočne regenerujeme a ako sa pri tom subjektívne cítime

Je toho toľko, čo môžeme zmeniť. Ovplyvniť treba to, čo ide, nie smútiť a trápiť sa nad minulosťou alebo báť sa o budúcnosť. Aby sme zvýšili naše šance na kvalitnejší a lepší život, treba vnímať a žiť v prítomnom okamihu. Toto môže byť aj vaša cesta.

Literatúra

Vladimír Ando, Farmakologie Klasické Čínské Medicíny, Svítaní (2007)

Vladimír Ando, Klasická Čínska Medicína I, Svítaní, (2005)

Vladimír Ando, Klasická Čínska Medicína II, Svítaní, (2014)

Vladimír Ando, Klasická Čínska Medicína IV, Svítaní, (2014)

Vladimír Ando, Klasická Čínska Medicína V, Svítaní, (2011)

Peter Deadman, A Manual of Acupuncture: http://www.amanualofacupuncture.com 

Peter Deadman, Žijte dobře, žijte dlouho, Učení vycházející z čínské tradice pestovaní života

Alchon, S.A, A Pest in the Land: New world epidemics in global perspective, NM: University of New Mexico Press, (2003)

Buck, C., Acupuncture and Chinese Medicine: Roots of modern Practise, Londýn, (2014)

Cheng Hao (1032-1085), v Siu-Chi Huang, Essentials of Neo-Confucianism, Westport, (1999)

Sun Simiao (652 n. l.), Qianjin Yifang, kapitola 15.

 

AUTORKA:  PharmDr. Katarína Rendeková PhD.

Vyštudovala som farmaceutickú fakultu UK v Bratislave. Po ukončení štúdia som pracovala istý čas v lekárni, no neustále mi tam chýbal ucelenejší pohľad na ochorenie a pacienta ako takého. Vrátila som sa späť na fakultu a urobila si doktorát (PhD) v oblasti výskumu liečivých rastlín. To bol len začiatok na mojej ceste k hľadaniu možných alternatív ku konvenčnej a zaužívanej terapii. V súčasnosti pôsobím na Katedre farmakognózie a botaniky ako odborná asistentka a okrem toho sa venujem štúdiu Tradičnej Čínskej Medicíny na TCM Inštitúte v Prahe pod vedením MUDr. Jozefa Luckého. V rámci náročného štúdia sa učím spoznávať a miešať individuálne bylinné zmesi presne podľa potrieb pacienta na základe dôkladnej diagnostiky ochorenia a stavu človeka. Súčasťou štúdia je tiež manipulácia s akupunktúrnou ihlou, čínska dietetika, náuka cvičenia Qi Gong, a v neposlednom rade aplikácia a správne používanie tuina masáží, bankovania alebo práce s moxou. Toto všetko sú nástroje čínskej medicíny, ktoré pomáhajú v liečbe pacienta ako celku.

V rámci svojej vedeckej činnosti sa snažím prepájať získané vedomosti z oblasti čínskej medicíny so skúsenosťami a poznatkami v oblasti moderných trendov vo výskume liečivých rastlín.

Prečo sme chorí?

Pokračovaním v prehliadaní tejto webovej stránky súhlasíte s používaním cookies. viac informácií

Súbory cookies sú malé textové súbory, ktoré sa umiestnia vo vašom počítači alebo zariadení pri návšteve našej webovej stránky. Tým, že používame súbory cookies nedochádza k porušovaniu zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov, nakoľko ich používaním nezhromažďujeme osobné údaje a ani ich neposkytujeme sprostredkovateľom resp. tretím stranám. Každý užívateľ prezeraním tejto našej webovej stránky súhlasí s ich používaním a ukladaním do svojho prehliadača. O tejto skutočnosti ste upozornený pri návšteve našej webovej stránky a svoj súhlas prejavujete ďalším prezeraním našej webovej stránky. Ak užívateľ nesúhlasí s používaním súborov cookies, našu webovú stránku nenavštevuje alebo súbory cookies aktívne vymažte alebo zablokujte. Ak dôjde k odmietnutiu používania cookies, našu stránku budete môcť naďalej navštíviť, avšak niektoré funkcie nemusia fungovať správne. Súbory cookies sa ukladajú do počítača užívateľa, aby mu umožnili prístup k rôznym funkciám. Súbory cookies používame na zvýšenie efektivity Vašich návštev na našej webovej stránke. Súbory cookies používame na účely zapamätania predvolieb prehľadávania a to napríklad veľkosti textu, uprednostňovaného jazyka, predvolieb farieb atď. čo nám umožňuje jednoduchšie prechádzanie našou stránkou, a zhromažďovanie analytických informácií a to napríklad počtu návštevníkov na našej webovej stránke. Cookies nám umožňujú lepšie zhromažďovať informácie o používaní našej webovej stránky. V ich údajoch však v žiadnom prípade nezhromažďujeme vaše osobné údaje a informácie. Ukladá sa len jedinečný identifikátor relácie, ktorý nám umožňuje opätovne načítať profil a predvoľby užívateľa pri vašej ďalšej návšteve webovej stránky. Typy súborov cookies sú: (a) súbory cookie relácie, ktoré sú dočasne uložené v počítači alebo zariadení počas relácie prehľadávania a po jej ukončení sa odstráni a (b) trvalé súbory cookie, ktoré sa uchovávajú v počítači dlhší čas. Tieto trvalé súbory cookie môže užívateľ vymazať. Ponuka prevažnej časti prehľadávačov obsahuje možnosti konfigurácie nastavení t.j. prehľadávač zvyčajne obsahuje možnosti ako napr. povolenie súborov cookie, prezeranie súborov cookie, zakázanie všetkých alebo vybratých súborov cookie atď. Ďalšie informácie o správe súborov cookies môžete nájsť napríklad na stránkach Wikipédie.

Zavrieť