patrí alternatívna medicína len do rúk lekárom

Ako ďalej s komplementárnou a alternatívnou medicínou na Slovensku?

Zrejme ani nie v tak ďalekej budúcnosti budeme stáť na Slovensku reálne pred otázkou, ako ďalej naložiť s komplementárnou a alternatívnou medicínou (KAM) čo sa týka ich uznania a uplatnenia v našom systéme zdravotníctva. Vzhľadom na skutočnosť, že rastie chorobnosť obyvateľstva najmä v oblasti ťažko liečiteľných  závažných chronických a tzv. civilizačných ochorení, že sa zvyšuje, koľkokrát aj zbytočná,  spotreba liekov a že výkony v zdravotníctve sú pre jeho vysokú technologizáciu enormne drahé, sa výdavky na zdravotníctvo vo forme, ako ho poznáme dnes, stanú pomaly neúnosné. Bude preto potrebné sa začať zaoberať hľadaním aj ďalších, nových, ciest k liečbe chorých. Svetová zdravotnícka organizácia už dnes vo svojom dokumente „WHO Traditional Medicine Strategy 2014 – 2023“ upozorňuje a nabáda na to, aby jednotlivé krajiny po dôkladnej analýze existujúceho stavu a vyhodnotení ich potrieb zaradili metódy komplementárnej a alternatívnej medicíny (skrátene KAM)  do svojich zdravotných systémov.

Homeopatia a konvenčná medicína

V súčasnosti sme svedkami sympatickej aktivity Slovenskej lekárskej homeopatickej spoločnosti (SLHS), ktorá propaguje homeopatiu kampaňou Homeopatia s lekárom. Je veľmi prezieravé a múdre jej stanovisko a cieľ, vpustiť homeopatiu do medicínskeho života a dať pacientom možnosť liečiť sa komplementárne aj homeopaticky. Podľa SLHS by to malo znamenať, že lekári, najmä všeobecní, by mali v ideálnom prípade ovládať homeopatiu natoľko, že môžu pacientovi ponúknuť subsidiárne, teda v prípade, že klasická liečba nezaberá, liečbu homeopatickú. 

Slovenská lekárska homeopatická spoločnosť je toho názoru, že homeopatiu by mali aplikovať jedine lekári. Dá sa očakávať, že tento problém, kto a za akých podmienok môže poskytovať liečenie metódami komplementárnej a alternatívnej medicíny, vzplanie v budúcnosti vo všetkých jej oblastiach.  Metód KAM je veľmi veľa,  najznámejšie a najčastejšie používané u nás sú práve homeopatia, potom rôzne postupy tradičnej čínskej medicíny, do ktorej patrí okrem iného aj akupunktúra, ďalej ajurvéda, naturopatia, fytoterapia, bioenergetické vyšetrenie a liečba a iné.  Absolútna väčšina z nich na to, aby boli vykonávané odborne a eticky správne, vyžaduje patričné teoretické štúdium a dostatočnú prax. Štúdium zabezpečujú v súčasnosti na Slovensku prevažne združenia jednotlivých liečebných postupov, ktoré v rámci samoregulácie rozvíjajú vlastné vzdelávacie programy, etické kódexy a normy kompetencií pre svojich členov. Dnes na Slovensku existuje už celý rad v tomto zmysle kvalifikovaných a poctivých poskytovateľov metód KAM. Tí nepoctiví, odborne slabí  a prioritne na zisk orientovaní robia, žiaľ, sfére alternatívnej a komplementárnej medicíny zlé meno. Riešenie otázok s týmto súvisiacich by samozrejme malo byť súčasťou budúcich legislatívnych úprav.

Patrí komplementárna a alternatívna medicína len do rúk lekárom?

Argumenty „za“ sú na prvý pohľad veľmi logické a zrozumiteľné. Lekár absolvoval dlhé a náročné štúdium medicíny, pozná fyziológiu aj patológiu človeka, vie diagnostikovať choroby, vie rozoznať a posúdiť stavy život ohrozujúce, mal by najlepšie vedieť posúdiť, kedy akú metódu liečby nasadiť. 

Ale je tu aj druhý pohľad. A ten zhrniem v niekoľkých bodoch:

 

1. Štúdium medicíny vychádza zásadne z iných princípov, z iného filozofického základu a pohľadu na človeka a chorobu než väčšina metód KAM. Biomedicína je dnes čisto materialistická, vysoko špecializovaná veda založená na dôkazoch. Myslenie a svetonázor lekárov je pri štúdiu jednoznačne orientovaný týmto smerom. Pre väčšinu lekárov je, resp. by bolo, veľmi zložité vedieť medzi týmito rozličnými svetmi prepínať a na toho istého pacienta a jeho ochorenie sa dokázať pozrieť zakaždým inak. Aj keď uznávame, že aj takí lekári už dnes sú, príkladom sú členovia SLHS, lekári poskytujúci akupunktúru a pod.

 

2. Štúdium medicíny je mimoriadne náročné čo do obsahu ale aj čo do času, kým mladý lekár dosiahne svoju želanú špecializáciu trvá to 8 až 10 rokov. A popri tomto štúdiu by mal zvládnuť ešte ďalšie štúdium jednej alebo dokonca viacerých metód komplementárnej a alternatívnej medicíny, aby bol schopný svojim pacientom v prípade ich záujmu, resp. v prípade, kedy by sám usúdil, že je vhodné túto metódu použiť, poskytnúť aj tento druh liečby. Aj keď si to možno niektorí, najmä kriticky o tejto oblasti zmýšľajúci lekári a pacienti nemyslia, ale väčšina z metód KAM, ak majú byť vykonávané skutočne na úrovni, odborne aj eticky, vyžadujú taktiež zodpovedné a časovo náročné štúdium, prax a následne neustále ďalšie vzdelávanie.

 

3. Z hore uvedených dôvodov, ale aj z dôvodu prípadného osobného odmietavého stanoviska konkrétnych lekárov k iným, než biomedicínskym, klasickým liečebným metódam, sa dá očakávať, že nebude veľa záujemcov či už z okruhu študentov medicíny alebo aj už praktizujúcich lekárov o takéto dvojkoľajné vzdelanie a prax. A preto, ak by sa mal prijať úzus, že praktizujúcimi metód KAM môžu byť len lekári, by táto skutočnosť s vysokou pravdepodobnosťou značne sťažila pacientom zaujímajúcim sa o alternatívnu či komplementárnu liečbu cestu k nej, nakoľko by počet jej poskytovateľov bol zrejme značne obmedzený. Tým by sa minul sledovaný cieľ zaviesť vo vyššej miere metódy komplementárnej a alternatívnej medicíny do liečebného systému.

Ako východisko sa nám javí skôr cesta, kedy by poskytovatelia metód KAM, dnes nazývaní aj liečitelia, boli povinní absolvovať v závislosti od svojho odboru kvalitné medicínske minimum a v praxi potom by pri liečbe pacientov bola nastolená atmosféra dôvery a spolupráce medzi lekármi a poskytovateľmi KAM. 
Bratislava 17.05.2019                                                   JUDr. Jana Brezovanová   
Patrí alternatívna medicína len do rúk lekárom?

Pokračovaním v prehliadaní tejto webovej stránky súhlasíte s používaním cookies. viac informácií

Súbory cookies sú malé textové súbory, ktoré sa umiestnia vo vašom počítači alebo zariadení pri návšteve našej webovej stránky. Tým, že používame súbory cookies nedochádza k porušovaniu zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov, nakoľko ich používaním nezhromažďujeme osobné údaje a ani ich neposkytujeme sprostredkovateľom resp. tretím stranám. Každý užívateľ prezeraním tejto našej webovej stránky súhlasí s ich používaním a ukladaním do svojho prehliadača. O tejto skutočnosti ste upozornený pri návšteve našej webovej stránky a svoj súhlas prejavujete ďalším prezeraním našej webovej stránky. Ak užívateľ nesúhlasí s používaním súborov cookies, našu webovú stránku nenavštevuje alebo súbory cookies aktívne vymažte alebo zablokujte. Ak dôjde k odmietnutiu používania cookies, našu stránku budete môcť naďalej navštíviť, avšak niektoré funkcie nemusia fungovať správne. Súbory cookies sa ukladajú do počítača užívateľa, aby mu umožnili prístup k rôznym funkciám. Súbory cookies používame na zvýšenie efektivity Vašich návštev na našej webovej stránke. Súbory cookies používame na účely zapamätania predvolieb prehľadávania a to napríklad veľkosti textu, uprednostňovaného jazyka, predvolieb farieb atď. čo nám umožňuje jednoduchšie prechádzanie našou stránkou, a zhromažďovanie analytických informácií a to napríklad počtu návštevníkov na našej webovej stránke. Cookies nám umožňujú lepšie zhromažďovať informácie o používaní našej webovej stránky. V ich údajoch však v žiadnom prípade nezhromažďujeme vaše osobné údaje a informácie. Ukladá sa len jedinečný identifikátor relácie, ktorý nám umožňuje opätovne načítať profil a predvoľby užívateľa pri vašej ďalšej návšteve webovej stránky. Typy súborov cookies sú: (a) súbory cookie relácie, ktoré sú dočasne uložené v počítači alebo zariadení počas relácie prehľadávania a po jej ukončení sa odstráni a (b) trvalé súbory cookie, ktoré sa uchovávajú v počítači dlhší čas. Tieto trvalé súbory cookie môže užívateľ vymazať. Ponuka prevažnej časti prehľadávačov obsahuje možnosti konfigurácie nastavení t.j. prehľadávač zvyčajne obsahuje možnosti ako napr. povolenie súborov cookie, prezeranie súborov cookie, zakázanie všetkých alebo vybratých súborov cookie atď. Ďalšie informácie o správe súborov cookies môžete nájsť napríklad na stránkach Wikipédie.

Zavrieť