Ochrana osobných údajov priateliakam.sk

Obsah a účel 

Tento dokument obsahuje informácie o ochrane osobných údajov, ktoré nám poskytujú návštevníci webových stránok www.priateliakam.sk.

Účelom tohoto dokumentu je oboznámiť vás s vašimi právami a poskytnúť informácie o tom, čo budeme s vašimi osobnými údajmi robiť.

Vaše osobné údaje spracovávame podľa platnej legislatívy:
– ZÁKON 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov s účinnosťou od 25.5.2018

– Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov s účinnosťou od 25.5.2018 tzv. GDPR

 Smernica Európskeho parlamentu a Rady Európy 2016/680

Kto sme a kontakt

Priatelia komplementárnej a alternatívnej medicíny, o.z.

Fraňa Mojtu 40, 949 01 Nitra, Slovenská republika

IČO: 52372189 

kontaktný e-mail: info@priateliakam.sk

Aké osobné údaje spracovávame

– Meno prípadne priezvisko a e-mail v prípade odoberania newslettra

– Meno, priezvisko, e-mail, adresu, prípadne telefónne číslo v prípade prihlášky za člena

– Meno, priezvisko, adresa v prípade výhry v súťaži na Facebooku

– Meno, prípadne priezvisko v prípade správy cez kontaktný formulár na týchto stránkach

Pri prehliadaní webových stránok www.priateliakam.sk ďalej spracovávame IP adresu a cookies a nespracúvame tzv. citlivé osobné údaje.

 

Ako osobné údaje získavame

Prezeranie webových stránok PriateliaKAM.sk

Pri  prezeraní našich webových stránok spracovávame vašu IP adresu a cookies.

Zapojenie sa do facebookovej súťaže na FB stránke Priateliakam

Pri  zapojení sa do súťaže na Facebooku je súťažiaci oboznámení so spracovaním osobných údajov spoločnosťou Facebook. Z našej strany je spracovávané meno, priezvisko a kontaktná adresa výhercov, ktorých kontaktujeme cez súkromnú správu na Facebooku. Tieto údaje sú potrebné na zaslanie výhry výhercovi/výhercom. 

Prihláška za člena

V prípade vyplnenia prihlášky za člena spracúvane Vaše meno, priezvisko, adresu, e-mail, telefónne číslo. Občianske združenie používa tieto údaje na poskytovanie služie svojim členom vrátane zaslania členského preukazu a možnosti kontaktu s otázkami o členstve alebo platení členského príspevku. Tieto údaje sú uložené na bezpečnom serveri a nie sú prístupné tretím stranám. 

Registračné formuláre na zasielanie newslettra

V prípade vyplnenia niektorého z registračných formulárov na zasielanie newslettra spracovávame vašu e-mailovú adresu, IP adresu a poskytnuté meno (prípadne priezvisko), ktoré idú do elektronickej databázy online aplikácie na prípravu a rozosielanie mailov Mailchimp. 

Mailchimp prevádzkuje spoločnosť:
The Rocket Science Group, LLC
675 Ponce de Leon Ave NE
Suite 5000
Atlanta, GA 30308 USA

Táto spoločnosť patrí medzi našich spracovateľov tretích strán. Dbá na dodržiavanie platnej európskej legislatívy na ochranu osobných údajov občanov EU (GDPR) a je certifikovaná na bezpečný prenos dát medzi EU a USA – pozri stránku Privacy shield.

Iné spôsoby získania vašich osobných údajov

Okrem uvedených spôsobov môžeme spracovávať vaše osobné údaje v prípadoch, že nám ich poskytnete iným spôsobom. Napríklad pri osobnom kontakte, telefonicky, vo Facebookovej správe. e-mailom a podobne. 

Spracovanie osobných údajov na základe vášho súhlasu 

Všetky newslettre vám zasielam iba v prípade, že dáte k tomu povolenie. Na našich webových stránkach na to slúžia webové formuláre. Svoj súhlas môžete kedykoľvek odvolať. 

Podobne spracúvame aj údaje meno, priezvisko, adresa výhercu facebookovej súťaže v prípade jeho/jej výhry na základe súhlasu súťažiaceho.

 

Vaše ďalšie práva súvisiace s ochranou osobných údajov

Právo na prístup k osobným údajom
Máte právo na potvrdenie o tom, že spracovávame vaše osobné údaje. A ak spracovávame, máte právo na prístup k týmto údajom a informáciám o tom, ako ich spracovávame.

Právo na opravu osobných údajov
Máte právo na to, aby sme bez zbytočného odkladu opravili nepresné osobné údaje, ktoré o vás spracovávame. 

Právo na výmaz údajov (tzv. právo “na zabudnutie”)
V prípadoch určeným zákonom alebo GDPR máte právo požadovať, aby sme bez zbytočného odkladu vymazali vaše osobné údaje. Výmaz z našej strany nie je možný v prípade, že zachovanie údajov vyžaduje iná legislatíva.

Právo na obmedzenie spracúvania
Môžete požadovať podľa GDPR článku 18, aby sme obmedzili spracovávanie vašich osobných údajov.

Právo na prenosnosť údajov
Za podmienok GDPR článku 20 máte právo získať svoje osobné údaje a odovzdať ich inému správcovi. Ak je to technicky realizovateľné, máte právo odo nás požadovať, aby sme vaše osobné údaje odovzdali inému správcovi priamo.

Právo namietať
Ak by sa Vám už nepáčilo, že odo nás dostávate newslettre, máte možnosť namietať proti ďalšiemu spracovávanie Vašich osobných údajov. Ak tak urobíte, na tento účel už Vaše údaje spracovávať nebudeme a ďalšie newslettre Vám už zasielať nebudeme. Bližšie informácie o tomto práve nájdete najmä v úst. § 27 Zákona.

Právo podať sťažnosť dozornému orgánu
Ak si myslíte, že dochádza k porušovaniu vašich práv v oblasti ochrany osobných údajov, máte právo podať sťažnosť priamo na Úrad na ochranu osobných údajov. Podrobnosti nájdete priamo na stránke Úradu pre ochranu osobných údajov.

V prípade, ak máte nejaké otázky prosím kontaktujte nás na e-mailovej adrese info@priateliakam.sk.

Pokračovaním v prehliadaní tejto webovej stránky súhlasíte s používaním cookies. viac informácií

Súbory cookies sú malé textové súbory, ktoré sa umiestnia vo vašom počítači alebo zariadení pri návšteve našej webovej stránky. Tým, že používame súbory cookies nedochádza k porušovaniu zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov, nakoľko ich používaním nezhromažďujeme osobné údaje a ani ich neposkytujeme sprostredkovateľom resp. tretím stranám. Každý užívateľ prezeraním tejto našej webovej stránky súhlasí s ich používaním a ukladaním do svojho prehliadača. O tejto skutočnosti ste upozornený pri návšteve našej webovej stránky a svoj súhlas prejavujete ďalším prezeraním našej webovej stránky. Ak užívateľ nesúhlasí s používaním súborov cookies, našu webovú stránku nenavštevuje alebo súbory cookies aktívne vymažte alebo zablokujte. Ak dôjde k odmietnutiu používania cookies, našu stránku budete môcť naďalej navštíviť, avšak niektoré funkcie nemusia fungovať správne. Súbory cookies sa ukladajú do počítača užívateľa, aby mu umožnili prístup k rôznym funkciám. Súbory cookies používame na zvýšenie efektivity Vašich návštev na našej webovej stránke. Súbory cookies používame na účely zapamätania predvolieb prehľadávania a to napríklad veľkosti textu, uprednostňovaného jazyka, predvolieb farieb atď. čo nám umožňuje jednoduchšie prechádzanie našou stránkou, a zhromažďovanie analytických informácií a to napríklad počtu návštevníkov na našej webovej stránke. Cookies nám umožňujú lepšie zhromažďovať informácie o používaní našej webovej stránky. V ich údajoch však v žiadnom prípade nezhromažďujeme vaše osobné údaje a informácie. Ukladá sa len jedinečný identifikátor relácie, ktorý nám umožňuje opätovne načítať profil a predvoľby užívateľa pri vašej ďalšej návšteve webovej stránky. Typy súborov cookies sú: (a) súbory cookie relácie, ktoré sú dočasne uložené v počítači alebo zariadení počas relácie prehľadávania a po jej ukončení sa odstráni a (b) trvalé súbory cookie, ktoré sa uchovávajú v počítači dlhší čas. Tieto trvalé súbory cookie môže užívateľ vymazať. Ponuka prevažnej časti prehľadávačov obsahuje možnosti konfigurácie nastavení t.j. prehľadávač zvyčajne obsahuje možnosti ako napr. povolenie súborov cookie, prezeranie súborov cookie, zakázanie všetkých alebo vybratých súborov cookie atď. Ďalšie informácie o správe súborov cookies môžete nájsť napríklad na stránkach Wikipédie.

Zavrieť