spolupráca konvenčnej a alternatívnej medicíny

Nie boj, ale porozumenie a spolupráca pre dobro pacienta. To by mal byť hlavný motív a cieľ všetkých, ktorí poskytujú akúkoľvek zdravotnú starostlivosť z oblasti konvenčnej biomedicíny alebo uplatňujú niektorú z metód komplementárnej a alternatívnej medicíny. Komplementárna a alternatívna medicína a medicína konvenčná sa pri správnom prístupe nevylučujú jedna druhú, naopak, vhodne sa môžu dopĺňať a usilovať o spoločný cieľ, ktorým je blaho a zdravie pacientov.

 

V súčasnosti sme na poli medicíny svedkami viac menej neľútostného súťaženia, ktorý zo systémov liečenia je ten jediný pravý a správny, čia pravda sa dá a ako preukázať a čia zmiesť zo stola, a blaho pacienta sa v týchto rozoprách dostáva až na druhé miesto. Zaujímavý postreh k dôvodom tejto situácie uvádza Ivan Souček v knihe Komplementárna alternatívna medicína v teórii a praxi

„Idea jedného, absolútne dobrého princípu, ktorý stojí v protiklade k silám zla, charakteristická pre monoteistické tradície, sformovala spôsob, akým sa „západná“ spoločnosť vyrovnáva s rozdielnymi medicínskymi praktikami pochádzajúcimi z iných regiónov a tradícií. V priemete do sociálnej organizácie spoločnosti sa myšlienka monoteizmu prejavila ako znížená miera tolerancie voči pluralitnému medicínskemu svetu. Dokazuje to aj presvedčenie majoritnej časti biomedicínskych odborníkov, že jediná a skutočne efektívna forma medicíny je práve racionálno-vedecká biomedicína.“ 

Obdobná netolerantnosť, avšak opačne, teda voči konvenčnej medicíne, sa dá občas vidieť aj u niektorých praktikov metód  KAM.

photo by pixabay.com

 

Pre pacienta by bolo prínosné, keby si obidve strany uvedomili a navzájom akceptovali, že každá z nich má na základe rôznosti svojich prístupov svoju špecifickú úlohu a silu v procese liečenia. Napríklad biomedicína je len ťažko zastupiteľná na poli urgentnej medicíny a naopak metódy KAM si zasa často vedia lepšie poradiť s chronickými ochoreniami. Pripusťme aj vo sfére medicíny rozmanitosť a pluralizmus tak, ako sa to v súčasnosti deje v toľkých iných oblastiach nášho života.  Pripusťme a podporme myšlienku integratívnej medicíny. Zabezpečme pacientovi možnosť slobodne si vybrať bez toho, aby sa musel obávať reakcie svojho okolia, akou medicínskou metódou sa chce liečiť. Toto právo a šanca na jeho uplatnenie by malo byť jedným zo základných práv v demokratickej spoločnosti.

 

Viacero modalít komplementárnej a alternatívnej medicíny je v súčasnosti predmetom vedeckého výskumu. Štúdie z tejto oblasti postupne prenikajú aj do mainstreamu a tie kvalitnejšie z nich budeme postupne prinášať na naše stránky.

naša filozofia Priatelia KAM

Občianske združenie Priatelia komplementárnej a alternatívnej medicíny (Priatelia KAM) je tu pre každého, kto podporuje myšlienku hlbšej integrácie komplementárnej a alternatívnej medicíny do povedomia verejnosti a v konečnej fáze aj do zdravotného systému na Slovensku. Usilujeme o zvýšenie informovanosti o rôznych metódach KAM u laickej aj odbornej verejnosti. Takisto sa snažíme informovať svojich členov a širokú verejnosť o prijatých opatreniach, situácii a aktuálnych udalostiach týkajúcich sa KAM na národnej a medzinárodnej úrovni. Chceme podporovať používateľov a záujemcov pri hľadaní vhodných a zodpovedných terapeutov pre jednotlivé metódy KAM.

JUDr. Jana Brezovanová
Mgr. Dagmar Ferencziová

Pokračovaním v prehliadaní tejto webovej stránky súhlasíte s používaním cookies. viac informácií

Súbory cookies sú malé textové súbory, ktoré sa umiestnia vo vašom počítači alebo zariadení pri návšteve našej webovej stránky. Tým, že používame súbory cookies nedochádza k porušovaniu zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov, nakoľko ich používaním nezhromažďujeme osobné údaje a ani ich neposkytujeme sprostredkovateľom resp. tretím stranám. Každý užívateľ prezeraním tejto našej webovej stránky súhlasí s ich používaním a ukladaním do svojho prehliadača. O tejto skutočnosti ste upozornený pri návšteve našej webovej stránky a svoj súhlas prejavujete ďalším prezeraním našej webovej stránky. Ak užívateľ nesúhlasí s používaním súborov cookies, našu webovú stránku nenavštevuje alebo súbory cookies aktívne vymažte alebo zablokujte. Ak dôjde k odmietnutiu používania cookies, našu stránku budete môcť naďalej navštíviť, avšak niektoré funkcie nemusia fungovať správne. Súbory cookies sa ukladajú do počítača užívateľa, aby mu umožnili prístup k rôznym funkciám. Súbory cookies používame na zvýšenie efektivity Vašich návštev na našej webovej stránke. Súbory cookies používame na účely zapamätania predvolieb prehľadávania a to napríklad veľkosti textu, uprednostňovaného jazyka, predvolieb farieb atď. čo nám umožňuje jednoduchšie prechádzanie našou stránkou, a zhromažďovanie analytických informácií a to napríklad počtu návštevníkov na našej webovej stránke. Cookies nám umožňujú lepšie zhromažďovať informácie o používaní našej webovej stránky. V ich údajoch však v žiadnom prípade nezhromažďujeme vaše osobné údaje a informácie. Ukladá sa len jedinečný identifikátor relácie, ktorý nám umožňuje opätovne načítať profil a predvoľby užívateľa pri vašej ďalšej návšteve webovej stránky. Typy súborov cookies sú: (a) súbory cookie relácie, ktoré sú dočasne uložené v počítači alebo zariadení počas relácie prehľadávania a po jej ukončení sa odstráni a (b) trvalé súbory cookie, ktoré sa uchovávajú v počítači dlhší čas. Tieto trvalé súbory cookie môže užívateľ vymazať. Ponuka prevažnej časti prehľadávačov obsahuje možnosti konfigurácie nastavení t.j. prehľadávač zvyčajne obsahuje možnosti ako napr. povolenie súborov cookie, prezeranie súborov cookie, zakázanie všetkých alebo vybratých súborov cookie atď. Ďalšie informácie o správe súborov cookies môžete nájsť napríklad na stránkach Wikipédie.

Zavrieť