Na návšteve u praktika tradičnej čínskej medicíny alebo nebojme sa pristúpiť k ochoreniu inak! I.
fotografie: pixabay.com
Pozrime sa bližšie na to, ako je to s terapiou podľa zásad tradičnej čínskej medicíny – TCM.  Možno tým stratíme predsudky a prehĺbime si tak dôveru k liečbe alternatívnym spôsobom, alebo ju zavrhneme úplne. Hneď na úvod by som však chcela povedať, že TCM, tak ako akékoľvek iné systémy liečby, a nakoniec aj nám najbližšia terapia v nemocniciach, či súkromných ambulanciách rukami lekárov – špecialistov, má svoje obmedzenia a limity. No nič na tom, že tisíce rokov staré spôsoby prežili až do dnes a slúžia nám pri podpore zdravia a zlepšovaní kvality života.
 

Za pripomenutie určite stojí samotná filozofia terapie, ale tiež celkový postoj k životu a rešpektovaniu jeho pravidiel a cyklov. Podľa tradičných princípov východnej medicíny, je pri liečbe ako aj prevencii, pozornosť venovaná všetkým aspektom života jednotlivca – fyzickému, duševnému aj emočnému. Ide teda o celostný prístup k náhľadu na človeka, jeho život aj ochorenie.

Yang Sheng Fa – Umenie pestovania života

Mnoho tradičných znalostí čínskej medicíny je obsiahnuté v ľudovej múdrosti. Vnútorná kniha Žltého cisára, 2.st. pred n. l. hovorí:     

„Mudrci neliečili tých, ktorí už ochoreli, ale liečili tých, ktorí ešte neochoreli. Nesnažili sa uvádzať do poriadku to, čo bolo v neporiadku, ale snažili sa aby k neporiadku vôbec nedošlo. Liečiť chorobu, keď nastane, je ako kopať studňu, keď dostanete smäd, alebo ako začať vyrábať zbrane, keď sa ocitnete uprostred bitky. Nie to už príliš neskoro?“ 

Podľa slov Žltého cisára je teda na prvom mieste prevencia, alebo inak povedané život v súlade s potrebami organizmu v prirodzenom rytme cyklov prostredia v ktorom sa nachádza. 

Tradičný pojem Yang Sheng Fa (pestovanie života) nevyjadruje len fyzické zdravie. Snaží sa hlavne o harmóniu, plynulé spojenie tela a mysle, fyzickú a duševnú rovnováhu, kľud, odpútanie sa od príliš silných emócií, zachovanie zdravia a dobrej kondície až do staroby. Existujú tri hlavné spôsoby kultivácie zdravia a dlhovekosti: Tým prvým je vyhýbať sa správaniu, ktoré nám škodí (prílišné pitie alkoholu, fajčenie, zhubné emócie ničiace duševné zdravie, prijímanie nekvalitných potravín a fyzická nečinnosť). Tým druhým je správanie, ktoré aktívne podporuje zdravie a duševnú pohodu (spracovávanie škodlivých emócií a pestovanie tých pozitívnych, dobré stravovanie, primerané cvičenie, dostatočný spánok, uspokojivý sexuálny život, trávenie času v prírode, s priateľmi a rodinou). Tretí ide ešte o niečo ďalej (meditácia, praktikovanie či kungu a vnútorných fyzických umení akými sú tai či alebo jóga).

V princípe ide o to, aby sme sa vedome snažili tým ako žijeme ochoreniam predchádzať. Keď však aj napriek tomu choroba prepukne, nastupuje TCM a prostredníctvom svojich terapeutických nástrojov pomáha prinavrátiť stratené zdravie. Aby k tomu mohlo prísť je nutné urobiť dôkladné vyšetrenie všetkých príznakov použitím tradičných diagnostických metód.

Na návšteve u praktika tradičnej čínskej medicíny alebo nebojme sa pristúpiť k ochoreniu inak!

IV. Diagnostické metódy TCM

1. Pozorovanie 

2. Naslúchanie

3. Vypytovanie sa (Dozvedanie sa odpovedí na presne cielené okruhy otázok)

4. Pohmat 

Diagnostika pozorovaním

Je jedným z najdôležitejších aspektov čínskej diagnostiky. Pozorovanie je prvou technikou používanou pri príchode pacienta do ambulancie a je ňou možné získať veľmi cenné informácie o konštitúcii, telesnom type, stave Yinu a Yangu, ale aj mysle a ducha. Tento „prvý dojem“ je pomôcka na nezaplatenie. Prvou vecou ktorú pozorujeme keď pacient vstúpi, je tvar postavy, spôsob chôdze, celkový vzhľad, správanie a jeho osobnosť. Počas niekoľkých minút konzultácie si možno vytvoriť veľmi kvalitnú predstavu o jeho konštitučnom type (ohnivý, drevený, zemský, kovový, vodný typ – podľa 5 elementov). Konštitučný typ poukazuje na tendenciu organizmu k určitým disharmóniám, čo nám umožňuje predvídať možný patologický vývoj ochorenia a tým mu účinne predchádzať. Liečba konštitučného typu podľa daného prvku, je užitočná hlavne v prípade psychických a emocionálnych problémov, pretože nám umožňuje predpokladať ktorému typu disharmónie by mohol pacient v budúcnosti podľahnúť, a teda naplno využiť preventívny potenciál čínskej medicíny. Pri rozhovore sledujeme tiež farbu pleti, kvalitu zubov a ďasien, kvalitu kože, nechtov a podobne. Neoddeliteľnou súčasťou diagnostiky pozorovaním je diagnostika podľa jazyka! Jej sila spočíva v jej jasnosti a objektivite. Pri pozorovaní pacienta je dôležité hľadieť na celkový obraz ochorenia a nezabúdať pritom na detaily. V TCM všetko so všetkým súvisí a každá zmena na povrchu tela (aj bezvýznamne vyzerajúca) vypovedá o stave vnútorných orgánov, ktoré môžu byť v nerovnováhe.

Na návšteve u praktika tradičnej čínskej medicíny alebo nebojme sa pristúpiť k ochoreniu inak!

Diagnostika naslúchaním

Ide o „sluchový“ prvý dojem. Naslúcha sa hlasu, reči, dychu, kašľu, prípadne iným zvukom, ktoré pacient vydáva. Hlas a jeho intenzita vypovedá o stave pľúc. Reč je zrkadlom stavu srdca a ducha Shen sídliaceho v ňom (zmätenosť, nemožnosť tvoriť slová a pod.). Dych je vizitkou stavu pľúc a obličiek (hrubý chrčivý dych, pískanie pri dýchaní, vzdychanie a pod.).  

Diagnostika pýtaním sa – desať otázok

Ide o desať okruhov otázok, ktorých je vlastne o niečo viac, lebo zohľadňujú ako ženskú populáciu (menštruácia, pôrod, menopauza), tak aj detskú a mužskú. Je to časovo najrozsiahlejšia časť vyšetrenia, pretože pomocou vhodne zvolených otázok sa terapeut prepracováva do hĺbky pacientovho spôsobu života. Otázky sa týkajú jeho fyzických, duševných, emocionálnych a spoločenských problémov, ktoré pri určitých okolnostiach mohli spôsobiť jeho ochorenie. Skúsený praktik TCM nimi dostáva odpovede na to, ktorý orgán u daného pacienta liečiť. 

Desať tradičných otázok:

1. Chlad / Teplo (neznášanlivosť)

2. Potenie 

3. Hlava a Telo

4. Hrudník a Brucho

5. Chuť k jedlu a Smäd

6. Stolica a Močenie

7. Spánok 

8. Zmyslové orgány

9. Bolesť 

10. Gynekológia  + 11. Psychický stav + 12. Sex + 13. Detský vek

Poradie otázok nie je nevyhnutné dodržiavať a neexistuje žiadny dôvod, pre ktorý by kladenie otázok malo byť obmedzené len na týchto desať okruhov (preto ich je 13. so svojimi modifikáciami a doplnkovými otázkami). Každý pacient je iný a špecifický, má iné príčiny ochorenia, preto je potrebné otázky formulovať na mieru každému jedincovi. Počas vyšetrenia musí terapeut citlivo a pružne reagovať na pacientov duševný stav, preto by nebolo správne klásť 10 otázok rutinným spôsobom. 

Otázky na citový a sexuálny život pacienta majú svoj hlboký diagnostický význam. Sú klinickým prejavom ochorenia poskytujúcim ďalšie informácie o symptomatológii pacienta, a tým pomáhajú dospieť k určeniu disharmonického vzorca spúšťajúceho kaskádu príznakov.

Na návšteve u praktika tradičnej čínskej medicíny alebo nebojme sa pristúpiť k ochoreniu inak!

Diagnostika pohmatom

Zahŕňa vyšetrenie pulzu, hrudníka, brucha, rôznych častí tela, akupunktúrnych bodov a dráh hmatom. Diagnostika podľa pulzu je jednou z najťažších svojho druhu a vyžaduje si hlboké vedomosti a náležitú prax! Pulz identifikuje orgánovú nerovnováhu a zároveň vypovedá o stave Qi a Krvi ako celku. Pohmat dráh a bodov je veľmi dôležitý pre akupunktúristov, pretože vďaka nemu sú schopní napichovať citlivé body na tele. V tomto prípade možno hovoriť o významnom prepojení diagnostickej a terapeutickej metódy v jeden celok.

Po získaní potrebných informácií využitím všetkých dostupných vyšetrovacích metód, môže terapeut TCM pristúpiť k stanoveniu diagnózy. To si vyžaduje svoj čas a presné naplánovanie použitia nástrojov na liečbu pacientovho ochorenia. Podľa závažnosti príznakov volí zvyčajne kombináciu dvoch alebo viacerých metód. Najčastejšie ide o akupunktúru, byliny (odvary, tablety), dietetiku, zdravotné cvičenie či kung alebo prídavné techniky ako sú moxa (nahrievanie akupunktúrnych bodov), tuina (čínska liečebná masáž) alebo bankovanie (masáž bankami).

Čo dodať na záver? TCM je alternatívna metóda liečenia so svojimi kladmi aj zápormi, tak ako nakoniec všetko v živote. Preto nemožno povedať, čo je dobré a čo zlé. Niekomu vyhovuje to, inému zas ono. No na to aby sme mohli niečo posúdiť, tak by sme to mali najprv skúsiť. Čo poviete?

Literatúra

Giovanni Maciocia, Diagnostika v čínské medicíne – 1. vydání, Elsevier, Nanjing (2015)

Peter Deadman, A Manual of Acupuncture: www.amanualofacupuncture.com 

Peter Deadman, Žijte dobře, žijte dlouho, TCM POINT s.r.o, (2018), Police nad Metují

Vladimír Ando, Farmakologie Klasické Čínské Medicíny, Svítaní (2007)

Vladimír Ando, Klasická Čínska Medicína I, Svítaní, (2005)

Vladimír Ando, Klasická Čínska Medicína II, Svítaní, (2014)

Vladimír Ando, Klasická Čínska Medicína IV, Svítaní, (2014)

Vladimír Ando, Klasická Čínska Medicína V, Svítaní, (2011)

AUTORKA:  PharmDr. Katarína Rendeková PhD.

Vyštudovala som farmaceutickú fakultu UK v Bratislave. Po ukončení štúdia som pracovala istý čas v lekárni, no neustále mi tam chýbal ucelenejší pohľad na ochorenie a pacienta ako takého. Vrátila som sa späť na fakultu a urobila si doktorát (PhD) v oblasti výskumu liečivých rastlín. To bol len začiatok na mojej ceste k hľadaniu možných alternatív ku konvenčnej a zaužívanej terapii. V súčasnosti pôsobím na Katedre farmakognózie a botaniky ako odborná asistentka a okrem toho sa venujem štúdiu Tradičnej Čínskej Medicíny na TCM Inštitúte v Prahe pod vedením MUDr. Jozefa Luckého. V rámci náročného štúdia sa učím spoznávať a miešať individuálne bylinné zmesi presne podľa potrieb pacienta na základe dôkladnej diagnostiky ochorenia a stavu človeka. Súčasťou štúdia je tiež manipulácia s akupunktúrnou ihlou, čínska dietetika, náuka cvičenia Qi Gong, a v neposlednom rade aplikácia a správne používanie tuina masáží, bankovania alebo práce s moxou. Toto všetko sú nástroje čínskej medicíny, ktoré pomáhajú v liečbe pacienta ako celku.

V rámci svojej vedeckej činnosti sa snažím prepájať získané vedomosti z oblasti čínskej medicíny so skúsenosťami a poznatkami v oblasti moderných trendov vo výskume liečivých rastlín.

Na návšteve u praktika tradičnej čínskej medicíny alebo nebojme sa pristúpiť k ochoreniu inak! I.

Pokračovaním v prehliadaní tejto webovej stránky súhlasíte s používaním cookies. viac informácií

Súbory cookies sú malé textové súbory, ktoré sa umiestnia vo vašom počítači alebo zariadení pri návšteve našej webovej stránky. Tým, že používame súbory cookies nedochádza k porušovaniu zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov, nakoľko ich používaním nezhromažďujeme osobné údaje a ani ich neposkytujeme sprostredkovateľom resp. tretím stranám. Každý užívateľ prezeraním tejto našej webovej stránky súhlasí s ich používaním a ukladaním do svojho prehliadača. O tejto skutočnosti ste upozornený pri návšteve našej webovej stránky a svoj súhlas prejavujete ďalším prezeraním našej webovej stránky. Ak užívateľ nesúhlasí s používaním súborov cookies, našu webovú stránku nenavštevuje alebo súbory cookies aktívne vymažte alebo zablokujte. Ak dôjde k odmietnutiu používania cookies, našu stránku budete môcť naďalej navštíviť, avšak niektoré funkcie nemusia fungovať správne. Súbory cookies sa ukladajú do počítača užívateľa, aby mu umožnili prístup k rôznym funkciám. Súbory cookies používame na zvýšenie efektivity Vašich návštev na našej webovej stránke. Súbory cookies používame na účely zapamätania predvolieb prehľadávania a to napríklad veľkosti textu, uprednostňovaného jazyka, predvolieb farieb atď. čo nám umožňuje jednoduchšie prechádzanie našou stránkou, a zhromažďovanie analytických informácií a to napríklad počtu návštevníkov na našej webovej stránke. Cookies nám umožňujú lepšie zhromažďovať informácie o používaní našej webovej stránky. V ich údajoch však v žiadnom prípade nezhromažďujeme vaše osobné údaje a informácie. Ukladá sa len jedinečný identifikátor relácie, ktorý nám umožňuje opätovne načítať profil a predvoľby užívateľa pri vašej ďalšej návšteve webovej stránky. Typy súborov cookies sú: (a) súbory cookie relácie, ktoré sú dočasne uložené v počítači alebo zariadení počas relácie prehľadávania a po jej ukončení sa odstráni a (b) trvalé súbory cookie, ktoré sa uchovávajú v počítači dlhší čas. Tieto trvalé súbory cookie môže užívateľ vymazať. Ponuka prevažnej časti prehľadávačov obsahuje možnosti konfigurácie nastavení t.j. prehľadávač zvyčajne obsahuje možnosti ako napr. povolenie súborov cookie, prezeranie súborov cookie, zakázanie všetkých alebo vybratých súborov cookie atď. Ďalšie informácie o správe súborov cookies môžete nájsť napríklad na stránkach Wikipédie.

Zavrieť