homeopatia co to je
courtesy of pixabay.com

Čo je homeopatia

Homeopatia je komplexný systém alternatívnej medicíny s vlastnou teóriou o príčinách vzniku chorôb a spôsobe ich liečenia. Aj keď základný princíp homeopatie – podobné sa lieči podobným – sformuloval v 5. storočí pred naším letopočtom už Hipokrates a v 16. storočí sa ním zaoberal aj známy lekár a alchymista Paracelsus, tak ako komplexný systém medicíny vznikla až v 19. storočí. Korene homeopatie sú európske, avšak pomerne rýchlo od svojho vzniku si získala veľké množstvo priaznivcov a v súčasnosti sa už používa na celom svete.  

 

Zakladateľom homeopatie je nemecký lekár Christian Friedrich Samuel Hahnemann (1755 – 1843), ktorý žil a pracoval v Nemecku a posledné roky svojho života vo Francúzsku v Paríži. Princípy homeopatie odvodil z vlastných dlhoročných praktických skúseností a pozorovaní pri liečení pacientov. Zhrnul ich vo svojom základnom diele „Organon liečebného umenia“  vydanom v roku 1810 v Lipsku.

Základnými princípmi homeopatie sú:

 

1. Princíp podobnosti

Základná téza homeopatie znie „Similia similibus curantur“, t. j. podobné liečiť podobným.

To znamená, že liekom, ktorý dokáže pacienta vyliečiť, je látka, ktorá by u zdravého človeka vyvolala tie isté príznaky, ktoré má pacient chorý, pre ktorého sa liek hľadá. 

 

2. Princíp minimálnej dávky a potencovanie

Zásadou homeopatie je podávať najmenšiu možnú dávku lieku. Účinnosť homeopatických liekov sa zvyšuje ich riedením a pretrepávaním, tzv. potencovaním.

 

3. Princíp totality symptómov

Princíp, že len totalita, teda súhrn, všetkých relevantných symptómov vedie k výberu správneho homeopatického lieku

 

Od vzniku homeopatie až do dnes prispievajú mnohí významní homeopati, z ktorých viacerí boli resp. sú lekári, k jej ďalšiemu rozvoju.  Jednak teoretickým skúmaním a empirickým zavádzaním do praxe nových metód používaných na určenie správneho homeopatického lieku, ako aj popisom a skúšaním ďalších  nových homeopatických liekov, ktorých je v súčasnosti známych už cca 4000. 

 

Diagnostika v homeopatii

V homeopatii neexistuje diagnostika v zmysle, ako ju poznáme v klasickej biomedicíne. 

Homeopat nepomenúva chorobu, ale hľadá pre každého jednotlivého pacienta na základe totality u neho zistených symptómov tzv. similimum, teda homeopatický liek pokrývajúci svojimi charakteristikami práve tieto symptómy tohto konkrétneho pacienta. 

Za účelom zozbierania relevantných symptómov vedie homeopat s pacientom dôkladný rozhovor, v ktorom zisťuje pacientove fyzické obtiaže, okolnosti, ktoré tieto obtiaže vyvolali resp. vyvolávajú, ktoré ich zhoršujú alebo zlepšujú, ďalej celkovo spôsob jeho života, stravovania, jeho psychického prežívania, úroveň vzťahov s inými ľuďmi a podobne. 

Choroby, ktoré biomedicína označuje konkrétnymi diagnózami, napríklad chrípka alebo vysoký tlak, prežíva a preciťuje každý pacient ináč, u každého vznikli za iných okolností a každý na ne ináč reaguje. A toto je to, čo homeopata zaujíma a vedie pri hľadaní vhodného  lieku pre pacienta. Preto pacienti často aj na podobné príznaky ochorenia dostanú iný homeopatický liek. Preto je tak zložité skúmať účinnosť homeopatie bežnými metódami používanými na hodnotenie účinku klasických alopatických liekov. 

homeopatia co to je

Terapia v homeopatii

Na základe rozhovoru s pacientom homeopat spíše a vyhodnotí pacientove symptómy a následne hľadá homeopatikum, ktoré svojim obrazom zodpovedá týmto symptómom. Okrem výberu konkrétneho homeopatika je dôležitá aj voľba potencie, t. j. stupňa jeho riedenia. 

 

Základom na výrobu homeopatických liekov sú najmä látky minerálneho, rastlinného alebo živočíšneho pôvodu. Homeopatické lieky existujú vo forme globuliek, granuliek, kvapiek, tinktúr, mastí, sirupov, niektoré aj vo forme čapíkov alebo sprejov.

 

Spôsob a periodicitu užívania lieku určuje homeopat v každom prípade individuálne.

Použitie, nežiaduce účinky a kontraindikácie

Pri bežných, nezávažných akútnych ochoreniach je možná aj homeopatická samoliečba. Ak však nepríde k zlepšeniu stavu do dvoch dní, je potrebné vyhľadať skúseného homeopata alebo lekára. Skúseného homeopata alebo lekára treba vyhľadať vždy pri závažnejších akútnych ochoreniach ako aj pri ochoreniach chronických. 

 

Nežiaduce ani vedľajšie účinky pri homeopatickej liečbe nie sú bežné. Treba však spomenúť možnosť tzv. počiatočného zhoršenia, čo je stav, kedy sa môže po podaní správneho homeopatika stav pacienta krátkodobo zhoršiť, resp. môže sa u neho na krátku prechodnú dobu prejaviť niektoré z ochorení, ktoré prekonal už v minulosti. Tieto prejavy však miznú do niekoľkých hodín, maximálne pár dní. Možnosť počiatočného zhoršenia je potrebné ako určité riziko zobrať do úvahy najmä u pacientov starých alebo inak výraznejšie oslabených.

 

Homeopatické lieky môžu užívať aj pacienti trpiaci na diabetes. Taktiež sa môžu bez rizika kombinovať so všetkými klasickými konvenčnými liekmi.

Postavenie homeopatie na Slovensku

Na Slovensku neexistuje žiadna legislatívna norma upravujúca pôsobenie homeopatov. Za homeopata sa preto môže vyhlásiť ktokoľvek. Pacientska organizácia Priatelia KAM preto odporúča pacientom informovať sa o vzdelaní konkrétneho homeopata. Za seriózne považujeme aspoň trojročné diaľkové vzdelanie v tomto odbore.

 

Vzdelávanie v homeopatii

Medzinárodné štandardy na vzdelanie v homeopatii v súčasnosti neexistujú. Existuje však technická norma STN EN 16872  „Služby poskytované lekármi s dodatočnou kvalifikáciou v homeopatii“. (V Českej republike bola prevzatá ako technická norma ČSN EN 16872.) V nej sú určené minimálne požiadavky kladené na lekárov s dodatočnou kvalifikáciou v odbore homeopatie a nimi poskytované služby. Homeopatický vzdelávací program má zahŕňať najmenej 350 hodín v rámci samostatného celoživotného vzdelávania formou trojročného diaľkového štúdia. 

 

Čo sa týka homeopatov nelekárov, ich vzdelávanie by malo byť v súlade s odporúčaniami Európskej centrálnej rady pre homeopatov ECCH zahŕňať aj medicínske minimum.

Na Slovensku zabezpečuje vzdelávanie lekárov v homeopatii najmä Slovenská lekárska homeopatická spoločnosť.

Od roku 1990 existuje Slovenská akadémia klasickej homeopatie, ktorá poskytuje štvorročné štúdium pre lekárov aj nelekárov.

Trojročné štúdium homeopatie realizuje vzdelávacie centrum Green Angel, Center for Holistic Education v Bratislave.

Kratšie kurzy homeopatie sú vhodné na rozšírenie si informácií pre osobné respektíve domáce použitie pri nekomplikovaných jednoduchých zdravotných problémoch.

Profesijné a pacientske organizácie

V Európe sú hlavnými profesijnými homeopatickými organizáciami – Európska komisia pre homeopatiu združujúca profesijné organizácie lekárov homeopatov a Európska centrálna rada homeopatov, ktorej členmi sú profesijné organizácie združujúce homeopatov nelekárov.

Na Slovensku združujú homeopatov najmä dve profesijné organizácie:

Slovenská komora homeopatov združujúca homeopatov nelekárov a Slovenská lekárska homeopatická spoločnosť združujúca lekárov homeopatov.

Veľkou pacientskou organizáciou, ktorá pôsobí v rámci Európy je Európska federácia homeopatických pacientskych asociácií – EFHPA.

Občianske združenie Priatelia KAM je pacientskou organizáciou, ktorá združuje aj pacientov podporujúcich používanie homeopatie.

Použitá literatúra

Pokračovaním v prehliadaní tejto webovej stránky súhlasíte s používaním cookies. viac informácií

Súbory cookies sú malé textové súbory, ktoré sa umiestnia vo vašom počítači alebo zariadení pri návšteve našej webovej stránky. Tým, že používame súbory cookies nedochádza k porušovaniu zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov, nakoľko ich používaním nezhromažďujeme osobné údaje a ani ich neposkytujeme sprostredkovateľom resp. tretím stranám. Každý užívateľ prezeraním tejto našej webovej stránky súhlasí s ich používaním a ukladaním do svojho prehliadača. O tejto skutočnosti ste upozornený pri návšteve našej webovej stránky a svoj súhlas prejavujete ďalším prezeraním našej webovej stránky. Ak užívateľ nesúhlasí s používaním súborov cookies, našu webovú stránku nenavštevuje alebo súbory cookies aktívne vymažte alebo zablokujte. Ak dôjde k odmietnutiu používania cookies, našu stránku budete môcť naďalej navštíviť, avšak niektoré funkcie nemusia fungovať správne. Súbory cookies sa ukladajú do počítača užívateľa, aby mu umožnili prístup k rôznym funkciám. Súbory cookies používame na zvýšenie efektivity Vašich návštev na našej webovej stránke. Súbory cookies používame na účely zapamätania predvolieb prehľadávania a to napríklad veľkosti textu, uprednostňovaného jazyka, predvolieb farieb atď. čo nám umožňuje jednoduchšie prechádzanie našou stránkou, a zhromažďovanie analytických informácií a to napríklad počtu návštevníkov na našej webovej stránke. Cookies nám umožňujú lepšie zhromažďovať informácie o používaní našej webovej stránky. V ich údajoch však v žiadnom prípade nezhromažďujeme vaše osobné údaje a informácie. Ukladá sa len jedinečný identifikátor relácie, ktorý nám umožňuje opätovne načítať profil a predvoľby užívateľa pri vašej ďalšej návšteve webovej stránky. Typy súborov cookies sú: (a) súbory cookie relácie, ktoré sú dočasne uložené v počítači alebo zariadení počas relácie prehľadávania a po jej ukončení sa odstráni a (b) trvalé súbory cookie, ktoré sa uchovávajú v počítači dlhší čas. Tieto trvalé súbory cookie môže užívateľ vymazať. Ponuka prevažnej časti prehľadávačov obsahuje možnosti konfigurácie nastavení t.j. prehľadávač zvyčajne obsahuje možnosti ako napr. povolenie súborov cookie, prezeranie súborov cookie, zakázanie všetkých alebo vybratých súborov cookie atď. Ďalšie informácie o správe súborov cookies môžete nájsť napríklad na stránkach Wikipédie.

Zavrieť