čo je komplementárna a alternatívna medicína (KAM)

Čo je komplementárna a alternatívna medicína (skrátene KAM)

Komplementárna a alternatívna medicína predstavuje skupinu rozdielnych medicínskych a zdravotníckych systémov, praktík a produktov, ktoré sa v súčasnosti nepovažujú za súčasť konvenčnej medicíny. Takto KAM definuje americké „Národné centrum pre komplementárnu a alternatívnu medicínu (NCCAM)“ a takto ju vníma aj väčšina odborníkov a laickej verejnosti. Pojmy komplementárna a alternatívna značia, že sa používa buď ako doplnok, teda komplement, ku konvenčnej liečbe, alebo ako jej alternatíva.  Komplementárna a alternatívna medicína má veľa foriem, medzi najznámejšie z nich aj na Slovensku patria tradičná čínska medicína, akupunktúra, ajurvéda, homeopatia, rôzne formy ľudového lekárstva, psychotronika, chiropraxia, naturopatia, aromaterapia a ďalšie. Ich cieľom je podobne ako pri konvenčnej medicíne vyliečenie alebo zlepšenie zdravia pacienta a v prípadoch ťažkých či nevyliečiteľných ochorení paliácia, teda dosiahnutie čo možno najlepšej kvality života pacienta v danej situácii ako po stránke fyzickej, tak aj po stránke psychickej.

Konvenčná biomedicína, vychádzajúca výhradne z mechanického modelu ľudského tela, má dnes vo veľkej časti sveta dominantné postavenie na poli medicíny. Vzala si na svoje plecia veľké bremeno – cieľ vyliečiť sama a výlučne materialistickými metódami všetky fyzické aj psychické choroby. Avšak, „napriek mnohým nespochybniteľným úspechom pri liečení infekčných a nákazlivých chorôb, ľudia v „západnom“ svete čoraz častejšie zverujú starostlivosť o svoje zdravie do rúk praktikov, vykonávajúcich niektorú z komplementárnych alebo alternatívnych foriem medicíny. Jedným z najpodstatnejších dôvodov, pre ktoré sa ľudia obracajú k týmto metódam, je nespokojnosť s postupmi a výsledkami biomedicíny ako dominantnej medicínskej paradigmy spoliehajúcej sa primárne na terapiu farmakologickými prípravkami a invazívnymi chirurgickými zákrokmi“ (Ivan Souček, Komplementárna a alternatívna medicína v teórii a praxi, Vydavateľstvo PhDr. Milan Štefanko – IRIS, 2015).


Použitie KAM v Európe

 65 % populácie Európy udáva, že využili oblasť komplementárnej a alternatívnej medicíny. Aj na Slovensku rastie od 90. rokov záujem o KAM terapie. Bolo vydaných viacero publikácií, ktoré mapujú používanie KAM na Slovensku a tiež množstvo publikácií o samotných terapiách a ich použití. Zdá sa, že optimálnym riešením pre všetkých zúčastnených  je tento trend vychádzajúci z dopytu pacientov akceptovať a patrične na neho reagovať.

 

Aké sú dôvody, pre ktoré  sú pacienti ochotní platiť za terapie, ktoré často nie sú hradené zdravotným poistením? Ako najdôležitejšie dôvody využitia služieb komplementárnej a alternatívnej medicíny sa udávajú holistický, komplexný prístup k pacientovi a jeho ochoreniu, efektivita a orientácia na podporu celkového zdravia namiesto riešenia jednotlivých symptómov.1 K pozitívam KAM metód v očiach mnohých pacientov ďalej patrí  dĺžka času, ktorý im praktici KAM venujú a často aj prepojenie liečby so spiritualitou, ktorá v biomedicíne chýba.

 

Prístup jednotlivých štátov k zavedeniu metód komplementárnej a alternatívnej medicíny do bežnej zdravotnej starostlivosti veľmi variuje. V rôznych krajinách sveta boli niektoré metódy KAM úspešne integrované do zdravotných systémov. Takáto medicína sa nazýva integratívna a má vysoký potenciál reálne uspokojovať potreby pacientov. 

Komplementárna a alternatívna medicína vo svete

V krajinách ako Brazília, India, Švajčiarsko, kanadské Ontário majú niektoré KAM metódy podporu štátu, a preto sú aj preplácané zo zdravotného poistenia. Inde je možnosť priplatiť si doplnkové poistenie, ktoré pokrýva vybrané KAM terapie. Odhliadnuc od toho, či sú tieto metódy pokryté poistením alebo nie, celosvetovo rastie ich popularita a rozšírenosť.

 

Včlenenie, teda integrácia metód KAM do zdravotnej starostlivosti jednotlivých krajín je podporovaná aj zo strany Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO), ktorá vo svojom dokumente Stratégia WHO pre tradičnú medicínu na roky 2014 až 2023 uvádza: „Tradičná medicína je dôležitou a často podceňovanou časťou zdravotníckych služieb. V niektorých krajinách sa tradičná medicína alebo nekonvenčná medicína označuje ako komplementárna medicína. Tradičná medicína má dlhú históriu použitia pri udržiavaní zdravia, v prevencii ochorení a pri liečbe najmä chronických chorôb.” Cieľom tejto stratégie WHO je pomôcť členským štátom využiť potenciál tradičnej, nekonvenčnej, medicíny a podporiť jej výskum a implementáciu tam, kde je to prínosné.

Pokračovaním v prehliadaní tejto webovej stránky súhlasíte s používaním cookies. viac informácií

Súbory cookies sú malé textové súbory, ktoré sa umiestnia vo vašom počítači alebo zariadení pri návšteve našej webovej stránky. Tým, že používame súbory cookies nedochádza k porušovaniu zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov, nakoľko ich používaním nezhromažďujeme osobné údaje a ani ich neposkytujeme sprostredkovateľom resp. tretím stranám. Každý užívateľ prezeraním tejto našej webovej stránky súhlasí s ich používaním a ukladaním do svojho prehliadača. O tejto skutočnosti ste upozornený pri návšteve našej webovej stránky a svoj súhlas prejavujete ďalším prezeraním našej webovej stránky. Ak užívateľ nesúhlasí s používaním súborov cookies, našu webovú stránku nenavštevuje alebo súbory cookies aktívne vymažte alebo zablokujte. Ak dôjde k odmietnutiu používania cookies, našu stránku budete môcť naďalej navštíviť, avšak niektoré funkcie nemusia fungovať správne. Súbory cookies sa ukladajú do počítača užívateľa, aby mu umožnili prístup k rôznym funkciám. Súbory cookies používame na zvýšenie efektivity Vašich návštev na našej webovej stránke. Súbory cookies používame na účely zapamätania predvolieb prehľadávania a to napríklad veľkosti textu, uprednostňovaného jazyka, predvolieb farieb atď. čo nám umožňuje jednoduchšie prechádzanie našou stránkou, a zhromažďovanie analytických informácií a to napríklad počtu návštevníkov na našej webovej stránke. Cookies nám umožňujú lepšie zhromažďovať informácie o používaní našej webovej stránky. V ich údajoch však v žiadnom prípade nezhromažďujeme vaše osobné údaje a informácie. Ukladá sa len jedinečný identifikátor relácie, ktorý nám umožňuje opätovne načítať profil a predvoľby užívateľa pri vašej ďalšej návšteve webovej stránky. Typy súborov cookies sú: (a) súbory cookie relácie, ktoré sú dočasne uložené v počítači alebo zariadení počas relácie prehľadávania a po jej ukončení sa odstráni a (b) trvalé súbory cookie, ktoré sa uchovávajú v počítači dlhší čas. Tieto trvalé súbory cookie môže užívateľ vymazať. Ponuka prevažnej časti prehľadávačov obsahuje možnosti konfigurácie nastavení t.j. prehľadávač zvyčajne obsahuje možnosti ako napr. povolenie súborov cookie, prezeranie súborov cookie, zakázanie všetkých alebo vybratých súborov cookie atď. Ďalšie informácie o správe súborov cookies môžete nájsť napríklad na stránkach Wikipédie.

Zavrieť