Čínska cesta v starostlivosti o zdravie
foto: pixabay.com
Ľudské telo sa za posledných niekoľko tisíc rokov prakticky nezmenilo. Aj naši predkovia jedli, pili, spali, milovali sa, pracovali, cvičili a prechádzali najrôznejšími emocionálnymi stavmi, tak ako my dnes. A rovnako ako my dnes, i oni bývali chorí, starli a umierali. Praktickým zmyslom medicíny akéhokoľvek druhu je úľava od utrpenia. Ľudská povaha je zložitá a tiež sú zložité aj ochorenia a neduhy, ktoré tieto utrpenia spôsobujú. V snahe o rozpletenie zložitosti tejto povahy, potrebuje človek referenčný rámec, na ktorom môže založiť svoje chápanie. Základom pochopenia týchto zložitostí je filozofia, ktorá uľahčuje porozumenie životu, ale predovšetkým spôsobu vzniku ľudského utrpenia.

Čínska medicína je preslávená tým, že je založená na celostnej a bohatej filozofii, ktorá v sebe zahŕňa hlbokú ľudskú skúsenosť. Je to predovšetkým filozofia, ktorá uznáva rozsiahlu zložitosť ľudskej povahy. Základná teória a prax Tradičnej čínskej medicínyTCM a Yang Sheng Fa (jang-šeng fa), čo v preklade znamená Umenie pestovania života, vznikli pred viac ako 2000 rokmi a potom sa dlhé storočia vyvíjali a upravovali. Tieto teórie sa dodnes používajú k vysvetleniu procesov v ľudskom tele, vzťahu tela k prírode a možnosti ho klinicky ovplyvňovať. Sú však vyjadrované prostredníctvom konceptov, ktoré sú modernej vede častokrát na míle vzdialené.  Srdcom TCM filozofie je teória Yin a Yangu (jin a jangu) spolu s teóriou piatich transformácií. To je však len základ, na ktorom je vystavaných mnoho ďalších teórií – teória prieniku chladu, alebo teória ochorení z tepla a ďalšie iné. Niekedy sa niektoré z týchto teórií javia ako vzájomne nezlučiteľné. Ale to je len vysvetlenie jedného obrazu ochorenia na základe jednej teórie a iného obrazu ochorenia na základe druhej teórie. Pre skúseného terapeuta to nie je nič nezvyčajné. Čínskej vede a medicíne sa stáva len vzácne, aby nová teória viedla k úplnému opusteniu tej starej. Usudzuje sa, že neexistuje žiadna teória, ktorá by bola dostatočne komplexná na to, aby vysvetlila každé ľudské správanie. 

tradičná čínska medicína

Ľudská myseľ je príliš malá a zložitosť života príliš veľká.

Preto je zo všetkého najdôležitejší kontext. Subjektívne pocity, ako je pacientova chuť do života, nemajú v modernej západnej medicíne príliš mnoho miesta. Naopak v čínskej medicíne, je úlohe mysle a vedomia prikladaný veľký význam. Od samého začiatku sa prehlasuje, že existuje vedomie, ktoré je spojené s telom. Implicitne sa predpokladá, že vedomie ovplyvňuje telo a naopak. 

Celý život – pohyb, pocity, správanie a aj fyzické telo sa riadia zákonmi Yin a Yangu. Ide o duálnu teóriu predpokladajúcu existenciu dvoch vzájomne sa doplňujúcich síl prejavujúcich sa vo vesmíre. Tieto sily pôsobia proti sebe a navzájom sa obmedzujú aj podporujú, pričom jedna umožňuje vznik tej druhej a naopak. Sú v neustálom pohybe a ustavične sa menia. Yang sa spája s javmi, ako napríklad oheň, teplo, jas, slnko a nebo, pohyb a akcia, tvrdosť a mužskosť. V tele sa vzťahuje k funkciám (tlkot srdca, peristaltika čriev, vitalita) a vo svete prírody patrí Yangu úsvit, denný čas, jar a leto. Yin sa spája s vodou, chladom, temnotou, mesiacom a zemou, nočným časom, odpočinkom a výživou, taktiež so ženskosťou. Keď Yin alebo Yang dosiahne svojho extrému (maxima), premení sa v nekonečne plynúcom cykle na svoj opak. Yang (svetlo, teplo, aktivita) za úsvitu rastie a na poludnie dosahuje svojho vrcholu. Potom musí nevyhnutne začať klesať, pretože začína narastať Yin (temnota, chlad a kľud). Rovnaký proces môžeme pozorovať i v pomalých zmenách ročných období, a rovnako v cykle života – zrodenie, zrenie, starnutie a smrť. Pochopenie toho, že extrémy sa nevyhnutne menia v opak, formovalo rannú filozofiu taoizmu. 

Yin a Yang sú dva opačné póly, ktoré sa vzájomne dopĺňajú, pričom každý z nich obsahuje zárodok toho druhého. To je jasne vyjadrené v známom symbole takzvanom „taijitu“ – diagram veľkého predelu. Kruh je rozdelený do dvoch častí, jednej čiernej a druhej bielej, a každá z nich má v sebe bodku opačnej farby. Pochopenie teórie Yin a Yang nám umožní lepšie dosiahnuť harmóniu v živote. To znamená, že musíme dokázať dynamicky vyvažovať aktivitu s odpočinkom, plnosť s prázdnotou, jasnú myseľ s otvoreným srdcom, potrebu niečo meniť so schopnosťou prijímať súčasný stav, alebo zostávať pri zemi a zároveň nechať myseľ, aby sa voľne vznášala.  

Pre človeka je úplne prirodzené aby pociťoval napríklad hnev, súcit alebo úzkosť. Ochorenie nastáva, keď sa tieto pocity dostávajú do nerovnováhy. Preto je umenie diagnostiky v TCM omnoho jemnejšie. Zahŕňa nielen posudzovanie fyzického stavu, ale rovnako aj emočného stavu a stavu celého ľudského života. Diagnostika je založená na myšlienke, že prepuknutie ochorenia si vyžaduje zásadnú nerovnováhu Yin a Yangu. Na tele budú nerovnováhou ovplyvnené dráhy, prvky, krv a celý spôsob prúdenia Qi (čchi). Tento rozdiel vo filozofickom základe je úplne zjavný, pokiaľ ide o diagnostiku. Filozofické základy západnej medicíny sa silno prikláňajú smerom k materiálnej základni života, a teda týmto smerom sa silno nakláňa aj diagnostika. Diagnóza závisí viac na testoch než na pozorovacích schopnostiach lekára. Za príčinu ochorení sa považujú baktérie, vírusy alebo disfunkčné časti tela, ktoré vyvolávajú ochorenie. V čínskej medicíne sú materiálne telesné súčasti dôležité, ale je dôležitý aj emocionálny stav pacienta. Rovnako je dôležitý duch (Shen) pacienta a jeho Qi. Qi sa zvyčajne neprekladá, lebo je ťažké nájsť správny, jeho významu zodpovedajúci termín. Keď už sa preloží, tak zvyčajne ako „energia“ alebo „životná energia“. 

tradičná čínska medicína Priatelia KAM

Mať Qi“ znamená v bežnej reči byť nažive, a byť „bez Qi“ znamená byť mŕtvy.

V medicíne označuje životná Qi aktivitu telesných funkcií. To môže byť myslené vo všeobecnom ponímaní, napríklad keď sa človek so silnou Qi cíti plný života a energie, má zdravý imunitný systém, rovnako tak v konkrétnom zmysle, napríklad Qi Obličiek, Qi Žalúdka a Sleziny alebo Qi Pľúc. Tak napríklad termín Qi Žalúdka a Sleziny odkazuje na fungovanie celého tráviaceho systému. Veľmi dôležitým konceptom pre zachovanie zdravia je voľné prúdenie Qi a Krvi. To je spojené s duševnou pohodou, zdravím, uvoľnenosťou, sebavyjadrením a pocitom šťastia, stav kedy všetko funguje ako má, hladko a bez napätia. Jednou z hlavných úloh sebakultivácie je potreba pestovania a stabilizácie ducha (Shen), aby sme sa čo najlepšie vysporiadali s tým, čo nám život prináša. Zakorenený, zdravý duch „sídliaci v srdci“ podporuje schopnosti ako sú myslenie, múdrosť, odvaha a zrelý vzťah k emočnému životu. Rozvíja sa cvičením, meditáciou a tréningom tela a mysle.

 

Akonáhle zhromaždíme a pochopíme vedomosti o pacientovi a jeho chorobe, potom poznáme povahu ochorenia a jej pravdepodobný priebeh. Vyjasnia sa princípy liečby a možno predpovedať postup ochorenia. Čínska medicína a jej náročnejšie praktikovanie dochádza k istejšej a komplexnejšej diagnóze, a to takej, ktorá zahŕňa všetky aspekty pacientovho života, čím vedie k spoľahlivejšej liečbe. V súčasnosti žijeme v dobe veľmi rýchlych zmien. Ľuďom sa stále niečo nepáči, raz sa milujú, inokedy nenávidia, majú svoje radosti aj bolesti. Neustále musia prežívať kolísanie Yin a Yangu. Neustále musia byť svedkami toho, ako sa ich najväčšie potešenie mení v zdroj ich najväčšej bolesti. A toto všetko je vtkané do tkaniny čínskej medicíny. Možno teda povedať, že hodnota čínskej medicíny spočíva nielen v teórii Yin a Yangu, piatich prvkov … ale v diagnostike samotnej. 

Technicky založené testy nahradili náležité vyšetrenie pacienta. To je najslabším článkom západnej medicíny a to je tiež príčinou, prečo je čínska medicína svojím starostlivým vyšetrovaním pacientov tak príťažlivá pre mnoho tisíc lekárov po celom svete.

Literatúra

Peter Deadman: A Manual of Acupuncture: http://www.amanualofacupuncture.com 

Peter Deadman: Žijte dobře, žijte dlouho, Učení vycházející z čínské tradice pestovaní života

Lao Tsu: Tao Te Ching. Překlad Gia-fu Feng, Jane English a Toinette Lippe, Londýn, UK: Vintage Books

Zhang Yu Huan a Ken Rose (2001): A Brief History of Qi. Brookline, MA: Paradigm Publications

Giovanni Maciocia, CAc (Nanjing): Diagnostika v čínské medicíne, Obsáhlí prúvodce, Elsevier Limited, 2004

AUTORKA:  PharmDr. Katarína Rendeková PhD.

Vyštudovala som farmaceutickú fakultu UK v Bratislave. Po ukončení štúdia som pracovala istý čas v lekárni, no neustále mi tam chýbal ucelenejší pohľad na ochorenie a pacienta ako takého. Vrátila som sa späť na fakultu a urobila si doktorát (PhD) v oblasti výskumu liečivých rastlín. To bol len začiatok na mojej ceste k hľadaniu možných alternatív ku konvenčnej a zaužívanej terapii. V súčasnosti pôsobím na Katedre farmakognózie a botaniky ako odborná asistentka a okrem toho sa venujem štúdiu Tradičnej Čínskej Medicíny na TCM Inštitúte v Prahe pod vedením MUDr. Jozefa Luckého. V rámci náročného štúdia sa učím spoznávať a miešať individuálne bylinné zmesi presne podľa potrieb pacienta na základe dôkladnej diagnostiky ochorenia a stavu človeka. Súčasťou štúdia je tiež manipulácia s akupunktúrnou ihlou, čínska dietetika, náuka cvičenia Qi Gong, a v neposlednom rade aplikácia a správne používanie tuina masáží, bankovania alebo práce s moxou. Toto všetko sú nástroje čínskej medicíny, ktoré pomáhajú v liečbe pacienta ako celku.

V rámci svojej vedeckej činnosti sa snažím prepájať získané vedomosti z oblasti čínskej medicíny so skúsenosťami a poznatkami v oblasti moderných trendov vo výskume liečivých rastlín.

Čínska cesta v starostlivosti o zdravie
Tagy:                

Pokračovaním v prehliadaní tejto webovej stránky súhlasíte s používaním cookies. viac informácií

Súbory cookies sú malé textové súbory, ktoré sa umiestnia vo vašom počítači alebo zariadení pri návšteve našej webovej stránky. Tým, že používame súbory cookies nedochádza k porušovaniu zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov, nakoľko ich používaním nezhromažďujeme osobné údaje a ani ich neposkytujeme sprostredkovateľom resp. tretím stranám. Každý užívateľ prezeraním tejto našej webovej stránky súhlasí s ich používaním a ukladaním do svojho prehliadača. O tejto skutočnosti ste upozornený pri návšteve našej webovej stránky a svoj súhlas prejavujete ďalším prezeraním našej webovej stránky. Ak užívateľ nesúhlasí s používaním súborov cookies, našu webovú stránku nenavštevuje alebo súbory cookies aktívne vymažte alebo zablokujte. Ak dôjde k odmietnutiu používania cookies, našu stránku budete môcť naďalej navštíviť, avšak niektoré funkcie nemusia fungovať správne. Súbory cookies sa ukladajú do počítača užívateľa, aby mu umožnili prístup k rôznym funkciám. Súbory cookies používame na zvýšenie efektivity Vašich návštev na našej webovej stránke. Súbory cookies používame na účely zapamätania predvolieb prehľadávania a to napríklad veľkosti textu, uprednostňovaného jazyka, predvolieb farieb atď. čo nám umožňuje jednoduchšie prechádzanie našou stránkou, a zhromažďovanie analytických informácií a to napríklad počtu návštevníkov na našej webovej stránke. Cookies nám umožňujú lepšie zhromažďovať informácie o používaní našej webovej stránky. V ich údajoch však v žiadnom prípade nezhromažďujeme vaše osobné údaje a informácie. Ukladá sa len jedinečný identifikátor relácie, ktorý nám umožňuje opätovne načítať profil a predvoľby užívateľa pri vašej ďalšej návšteve webovej stránky. Typy súborov cookies sú: (a) súbory cookie relácie, ktoré sú dočasne uložené v počítači alebo zariadení počas relácie prehľadávania a po jej ukončení sa odstráni a (b) trvalé súbory cookie, ktoré sa uchovávajú v počítači dlhší čas. Tieto trvalé súbory cookie môže užívateľ vymazať. Ponuka prevažnej časti prehľadávačov obsahuje možnosti konfigurácie nastavení t.j. prehľadávač zvyčajne obsahuje možnosti ako napr. povolenie súborov cookie, prezeranie súborov cookie, zakázanie všetkých alebo vybratých súborov cookie atď. Ďalšie informácie o správe súborov cookies môžete nájsť napríklad na stránkach Wikipédie.

Zavrieť