chirofonetika priatelia kam
foto: pixabay.com
Napriek tomu, že detí deti s vývinovými ťažkosťami, s poruchami reči, učenia či s autizmom pribúda, chirofonetika, ktorá sa v takýchto prípadoch používa ako pomocná terapia je na Slovensku len málo známa. Vo svete sa používa najmä v Nemecku, Rakúsku, Švajčiarsku ale aj v iných krajinách sveta. O radosť a nadšenie z výsledkov chirofonetiky sa s nami podelila jej terapeutka Erika Galanská.

Čo je chirofonetika a pre koho je primárne určená?

Chirofonetika je jemná masáž chrbta, rúk alebo nôh. Pri masáži terapeut vyslovuje  hlásku a súčasne vykonáva zodpovedajúci masážny ťah. Tento ťah napodobňuje prúdenie vzduchu, ktoré pri artikulácii hlásky vzniká v ústach. Základ chirofonetiky spočíva v štúdiu prúdenia vzduchu pri tvorbe hlások. Toto prúdenie sa prenáša zodpovedajúcim spôsobom masážnymi ťahmi na telo. 

Cieľová skupina pre ošetrenie chirofonetikou je široká. Najčastejšie prichádzajú rodičia s deťmi, ktorí sa trápia s vývinovými ťažkosťami, s poruchami reči, učenia, s autizmom, ale aj s prevodovými poruchami sluchu, detskou mozgovou obrnou, alebo inými pohybovými ťažkosťami. Rodič je inštruovaný ako masírovať svoje dieťa. Masáž potom prebieha doma, krátko ale pravidelne a dlhodobo. Efekt je viditeľný po dlhšom čase. Často prichádzajú neočakávané zmeny.  Ako pridaná hodnota stúpa kvalita spoločne stráveného času dieťaťa a rodiča. Masáž prináša nový opakujúci sa prvok do denného rytmu života, moment, na ktorý sa môžeme spoločne každý večer tešiť.

Je možné masírovať aj dospelých ľudí, ale u dospelých sú potrebné aj iné terapie a liečba,  chirofonetika sama o sebe nestačí, často však pomôže výrazne zlepšiť kvalitu života

V čom je chirofonetika podobná a v čom sa líši od konvenčnej logopédie?

Pôvodne mala chirofonetika pomáhať deťom s problémami vo vývoji reči, najmä pri jej oneskorení. Založil  a vyvinul ju švajčiarsky logopéd  a liečebný pedagóg Alfréd Baur. Postupne sa ukázalo, že liečivá sila hlások pôsobí na celkovú harmonizáciu telesného i duševného organizmu. Takže pracuje s hláskami ako aj logopédia, pomáha k navodeniu správneho vývoja reči, ale je použiteľná širšie. Je to masáž, ktorá podporuje správnu funkciu rečového orgánu, nie priama práca s rečovým orgánom. Ide o mnohonásobne väčšie prežitie hlások, ako keď ich len počujeme a vyslovujeme. 

chirofonetika priatelia kam

Ako pracuje chirofonetika s nepočujúcimi?

Rovnako ako s počujúcimi. Zvukový vnem hlásky a forma, ktorú masírujeme sú totožné. Človeku, ktorý nepočuje, tým umožníme vnímať hlásku cez telo, docielime to, že začne skutočne načúvať. Chrbát je najväčšia plocha, ktorou reč môžeme vnímať. Cez formy masírované na tele, môže nepočujúci vnímať vyššiu kvalitu reči. Pri masírovaní rúk alebo nôh môžeme sedieť oproti prijímateľovi a ten môže odčítať z našich pier

S akými inými terapiami alebo postupmi sa chirofonetika najčastejšie kombinuje?

Nemusí sa kombinovať s inou terapiou. Je to záležitosť individuálna, zväčša sa rodičovi pre dieťa odporúčajú  doplnkové terapie ako arteterapia, eurytmia, alebo masírovanie končatín, prípadne homeopatia, či úprava stravy. Nejde tu ale o kombináciu, skôr o nastavenie celostnej terapie pre ten ktorý prípad.  Uvediem konkrétny prípad. V prípade dieťaťa s problémom dyslexie, okrem toho, že nastavím rodičovi pre dieťa individuálnu radu hlások, navrhnem mu aj doplnkové pohybové cvičenia, štrikovanie, či iné ručné práce, ktoré pomáhajú koordinácii hemisfér, rečové cvičenia a samozrejme je dôležité zladiť terapiu s prístupom k dieťaťu v škole. Nestačí mu len dať viac času a známkovať o stupeň lepšie, je potrebné s ním pracovať pomocou špeciálno-pedagogických metód a ideálne voliť iné formy vzdelávania než tradičné. Dieťa sa má učiť cez zmysly, umenie, v pohybe, zážitkovo. Učenie sa aj pre takéto dieťa môže stať radosťou. 

Čo je hlavnou výhodou chirofonetiky, to je možnosť pomáhať komplexne na viacero problémov. Kvality hlások sú totiž mnohodimenzionálne. Ak má dieťa dyslexiu, nie je to zväčša to jediné, čo ho trápi. Vždy sa stretne kombinácia viacerých ťažkostí. Ak je dieťa hyperaktívne, každé jedno je iné. Jedno má ťažkosti s ovládaním emócií, ďalšie môže mať popritom problémy s rastom alebo vylučovaním atď. Kombináciou hlások vieme nastaviť harmonizáciu viacerých problémov súčasne, alebo ich riešime postupne. Rady hlások sa po cca 6 týždňoch menia. 

Ako ste sa ku chirofonetike dostali Vy osobne. Čím Vás pritiahla?

S chirofonetikou som sa zoznámila v rámci waldorfského pedagogického štúdia. Každý waldorfský pedagóg sa vzdeláva ďalej aj po absolvovaní základného štúdia, vyberá si, v čom sa chce zdokonaliť. Mňa si privolala duša a či Duch? hlások. V rámci môjho pôsobenia v lesnej škôlke ku mne prichádzali deti s problémami. Chcela som im pomáhať. A tak som sa učila a stále učím. Porozumieť každému jednému človeku je celý vesmír a výzva, a to ma práve baví. 

Je chirofonetika na Slovensku novinkou? Aké je jej postavenie? Koľko terapeutov sa jej asi venuje, ak máte vedomosť?

Chirofonetike sa na Slovensku venujú zatiaľ len dve terapeutky, okrem mňa je to v Bratislave Miroslava Tagar, moja jediná slovenská lektorka. V Čechách je ich viac, tam sa chirofonetika používa od roku 1990. 

chirofonetika Priatelia KAM

Kde a ako sa chirofonetika študuje?

Chirofonetika sa študuje v Škole chirofonetiky v Čechách. Štúdium chirofonetiky je doplnkové alternatívne vzdelávanie predovšetkým pre tých, ktorí už pracujú vo svojom povolaní v sociálnej, zdravotníckej či školskej oblasti, alebo potrebujú ošetrovať svoje deti či príbuzných. Je tiež určené pre všetkých, ktorí chcú objaviť a rozvíjať kvalitu a silu hlások a ich pôsobenie uplatniť vo svojom živote. Vzdelávanie je rozdelené do dvoch dvojročných cyklov. Teraz v marci začne nový kurz. 

Vzdelávací program obsahuje tri hlavné oblasti.

  1. Praktický nácvik chirofonetických ťahov a terapeutických zručností
  2. Cvičenie zmyslov a myslenia ako základ nových diagnostických schopností
  3. Štúdium antropozofie, vrátane kurzu liečebnej pedagogiky a vlastná meditačná prax

S akými typmi klientov sa najčastejšie stretávate vo svojej praxi a kde vidíte najväčší prínos chirofonetiky?

Chirofonetika dnes pomáha v mnohých oblastiach ako podporná metóda. Napríklad:

 

Čím by mohla byť chirofonetika zaujímavá pre súčasného človeka?

Chirofonetika je terapiou budúcnosti. Vznikla len v roku 1972. Detí s problémami ale pribúda a situácia sa vyvíja tak, že pomaly už každá škola by dnes potrebovala liečebného alebo špeciálneho pedagóga.  Mnohí rodičia pracujú na sebe, pretože vedia, že táto práca a ich vlastný rozvoj pomáha aj ich deťom. 

Chirofonetika je harmonizujúca a príjemná. Vie pomôcť dokonca aj ako SOS metóda, v prípade šoku, či náhlej bolesti, a pod. Vie pomôcť pri hneve, pri pomočovaní, či zápche, pri  depresiách. Má vskutku široké využitie. Výhodné je to, že ošetrenie prevádza rodinný príslušník. Rodič nemusí každý deň prísť na terapiu. Musí sa naučiť konkrétnu radu hlások, ktorú navrhne terapeut. Môže ju robiť on sám doma v príjemnom láskyplnom prostredí, dať čas svojmu dieťaťu, či blízkemu. Často sa stáva, že masáž si vypýta a súrodenec, či iný člen rodiny. 

Aj sám človek, ktorý masíruje, cíti kvalitu hlások, aj pre neho je to príjemná chvíľa. Jediný problém, je nájsť tú vôľu, ten rytmus a pri všetkých povinnostiach si nájsť ten čas….avšak bez chémie, bez veľkej fyzickej námahy pomôcť svojmu dieťaťu (aj sebe) na ceste životom veľmi prirodzenou cestou – z hlások sme predsa stvorení. Kto by pátral ďalej, objaví toto nádherné tajomstvo – a ešte aj omnoho viac. 
Chirofonetika – pomoc deťom na ceste vpred

Pokračovaním v prehliadaní tejto webovej stránky súhlasíte s používaním cookies. viac informácií

Súbory cookies sú malé textové súbory, ktoré sa umiestnia vo vašom počítači alebo zariadení pri návšteve našej webovej stránky. Tým, že používame súbory cookies nedochádza k porušovaniu zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov, nakoľko ich používaním nezhromažďujeme osobné údaje a ani ich neposkytujeme sprostredkovateľom resp. tretím stranám. Každý užívateľ prezeraním tejto našej webovej stránky súhlasí s ich používaním a ukladaním do svojho prehliadača. O tejto skutočnosti ste upozornený pri návšteve našej webovej stránky a svoj súhlas prejavujete ďalším prezeraním našej webovej stránky. Ak užívateľ nesúhlasí s používaním súborov cookies, našu webovú stránku nenavštevuje alebo súbory cookies aktívne vymažte alebo zablokujte. Ak dôjde k odmietnutiu používania cookies, našu stránku budete môcť naďalej navštíviť, avšak niektoré funkcie nemusia fungovať správne. Súbory cookies sa ukladajú do počítača užívateľa, aby mu umožnili prístup k rôznym funkciám. Súbory cookies používame na zvýšenie efektivity Vašich návštev na našej webovej stránke. Súbory cookies používame na účely zapamätania predvolieb prehľadávania a to napríklad veľkosti textu, uprednostňovaného jazyka, predvolieb farieb atď. čo nám umožňuje jednoduchšie prechádzanie našou stránkou, a zhromažďovanie analytických informácií a to napríklad počtu návštevníkov na našej webovej stránke. Cookies nám umožňujú lepšie zhromažďovať informácie o používaní našej webovej stránky. V ich údajoch však v žiadnom prípade nezhromažďujeme vaše osobné údaje a informácie. Ukladá sa len jedinečný identifikátor relácie, ktorý nám umožňuje opätovne načítať profil a predvoľby užívateľa pri vašej ďalšej návšteve webovej stránky. Typy súborov cookies sú: (a) súbory cookie relácie, ktoré sú dočasne uložené v počítači alebo zariadení počas relácie prehľadávania a po jej ukončení sa odstráni a (b) trvalé súbory cookie, ktoré sa uchovávajú v počítači dlhší čas. Tieto trvalé súbory cookie môže užívateľ vymazať. Ponuka prevažnej časti prehľadávačov obsahuje možnosti konfigurácie nastavení t.j. prehľadávač zvyčajne obsahuje možnosti ako napr. povolenie súborov cookie, prezeranie súborov cookie, zakázanie všetkých alebo vybratých súborov cookie atď. Ďalšie informácie o správe súborov cookies môžete nájsť napríklad na stránkach Wikipédie.

Zavrieť