antropozofia
photo courtesy of pixabay.com

Čo je antropozofia

Antroposofia je v preklade z gréčtiny múdrosť o človeku.  Zakladateľom antropozofie je rakúsky filozof, pedagóg, sociálny mysliteľ a ezoterik Rudolf Steiner (1861 – 1925). Okrem antropozofie bol zakladateľom aj  waldorfského školstva, biodynamického poľnohospodárstva, antropozofického lekárstva a novej umeleckej formy eurytmie. V dobe materializmu intenzívne pracoval na novom svetonázore, v ktorom sa opäť do centra a vedomia dostane vzťah človeka a univerza, spoznávanie duchovnej povahy človeka a sveta. Spojil modernú vedu s jej dôkaznými metódami s obnovením cesty k duchovnému svetu.

Základné princípy antropozofického lekárstva

Antropozofické lekárstvo nie je alternatívne lekárstvo, jedná sa skôr o integratívne lekárstvo. Nemá ambíciu nahradiť konvenčnú medicínu, ale ju obohacuje o duchovný rozmer. Stojí na prírodovednom základe a používa všetko, čo prírodovedecký výskum objavil pri bádaní o človeku. Na každého pacienta však pozerá ako na jedinečnú individualitu v jej konkrétnej životnej situácii zohľadňujúc nie len jej fyzické symptómy, ale aj duševný a duchovný rozmer. Nevidí len chorobu v človeku, ale aj človeka v chorobe. Chorobu chápe vždy v konkrétnom kontexte osobného vývoja každého jednotlivca.

Diagnostika v antropozofickom lekárstve

Pri diagnostike používa antropozofická medicína techniky bežné v konvenčnej medicíne ako sú lekárske vyšetrenia, laboratórne kontroly, zobrazujúce metódy,  operácie a podobne.  

Popri týchto lekárskych technikách je v antropozofickej medicíne významným diagnostickým prostriedkom rozhovor s pacientom.

Terapia v antropozofickom lekárstve

Antropozofické lekárstvo sa vyhýba rutinným a štandardizovaným postupom. Liečba je u každého pacienta  jedinečná a individuálna.

 

Druhy terapií:

 • Antropozofická psychoterapia
 • Arteterapia
 • Biografická práca
 • Bothmer gymnastika
 • Chyrofonetika
 • Liečebná eurytmia
 • Liečebná pedagogika
 • Muzikoterapia
 • Nutričná terapia
 • Presselova masáž
 • Rytmická masáž
 • Spacial Dynamics

Antropozofické lieky

Na prípravu antropozofických liekov sa požívajú látky z minerálnej, rastlinnej aj živočíšnej ríše. Antropozofický prístup k príprave liekov vychádza z poznania, že ľudské bytosti a prírodné ríše sú vďaka spoločnému vývoju vo vzájomnom zákonitom vzťahu. Na výrobu liekov sa používajú postupy spracovania známe z konvenčnej farmácie (odvary, zápary, tinktúry), homeopatické postupy (potencovanie a dynamizovanie) ako aj špeciálne postupy antropozofickej farmácie.

 

Lieky sú vyberané podľa individuálnej konštitúcie pacienta. Jedná sa väčšinou o homeopatické lieky, antropozofické lieky a bylinné prípravky, ktoré podnecujú vnútornú aktivitu organizmu, podporujú samoliečivé a regeneračné sily organizmu.

Postavenie antropozofie vo svete a v Európe

„Antropozofická medicína je poskytovaná v 24 nemocniciach v 5 členských štátoch EÚ a Švajčiarska, pričom 14 z nich má oddelenia pohotovosti, 2 sú univerzitné nemocnice.  V Nemecku, Rakúsku, Švajčiarsku, Belgií, Fínsku, Francúzsku, Taliansku, Veľkej Británií a Holandsku je poskytovanie antropozofickej liečby hradené zdravotnými poisťovňami.“1

Postavenie antropozofie na Slovensku

Na Slovensku nie je vykonávanie antropozofickej medicíny regulované. 

Vzdelávanie v antropozofii

Plné certifikované vzdelávanie je možné v 7 členských štátoch EÚ a v Švajčiarsku. Na Slovensku nemáme v súčasnosti o systematickom antropozofickom vzdelávaní informáciu. Medzinárodné štandardy pre vzdelávanie neboli doposiaľ vytvorené. Zoznam škôl antropozofickej medicíny v zahraničí nájdete tu:

https://medsektion-goetheanum.org/en/training/medicine/

 

V Čechách je od 2020 pripravované trojročné štúdium antropozofickej medicíny pre lekárov a farmaceutov cez Spoločnosť antropozofických lekárov a farmaceutov.

 

Profesijné a pacientské organizácie

 Hlavnými spoločnosťami na poli antropozofie sú Medzinárodná federácia antropozofických lekárskych asociáciíMedzinárodná asociácia antropozofických farmakológov (IAAP) a Európska koalícia pre homeopatické a antropozofické liečivá (ECHAMP). Existuje Medzinárodná federácia pre antropozofickú terapiu, ktorá sa venuje legislatíve a postaveniu antropozofických terapií umením. Európska aliancia pre iniciatívy v oblasti aplikovanej antropozofie ELIANT združuje niekoľko antopozofických organizácií a jednou z oblastí jej pôsobenia je aj antropozofická medicína . V Čechách pôsobí Spoločnosť antropozofických lekárov a farmaceutov.

 

Čo sa týka pacientskych organizácií, v Európe tieto zastrešuje Európska federácia pacientských organizácií pre antropozofickú medicínu. Na Slovensku priaznivcov antropozofie združuje Slovenská antropozofická spoločnosťObčianske združenie Priatelia KAM je pacientskou organizáciou, ktorá združuje aj pacientov podporujúcich antropozofiu. V Čechách existuje Združenie pre antropozofickú medicínu, ktoré podporuje rozvoj antropozofickej medicíny v ČR. Orientuje sa na lekárov, terapeutov aj pacientov.
 
 
 

1 – www.antropozofia.sk 

Pokračovaním v prehliadaní tejto webovej stránky súhlasíte s používaním cookies. viac informácií

Súbory cookies sú malé textové súbory, ktoré sa umiestnia vo vašom počítači alebo zariadení pri návšteve našej webovej stránky. Tým, že používame súbory cookies nedochádza k porušovaniu zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov, nakoľko ich používaním nezhromažďujeme osobné údaje a ani ich neposkytujeme sprostredkovateľom resp. tretím stranám. Každý užívateľ prezeraním tejto našej webovej stránky súhlasí s ich používaním a ukladaním do svojho prehliadača. O tejto skutočnosti ste upozornený pri návšteve našej webovej stránky a svoj súhlas prejavujete ďalším prezeraním našej webovej stránky. Ak užívateľ nesúhlasí s používaním súborov cookies, našu webovú stránku nenavštevuje alebo súbory cookies aktívne vymažte alebo zablokujte. Ak dôjde k odmietnutiu používania cookies, našu stránku budete môcť naďalej navštíviť, avšak niektoré funkcie nemusia fungovať správne. Súbory cookies sa ukladajú do počítača užívateľa, aby mu umožnili prístup k rôznym funkciám. Súbory cookies používame na zvýšenie efektivity Vašich návštev na našej webovej stránke. Súbory cookies používame na účely zapamätania predvolieb prehľadávania a to napríklad veľkosti textu, uprednostňovaného jazyka, predvolieb farieb atď. čo nám umožňuje jednoduchšie prechádzanie našou stránkou, a zhromažďovanie analytických informácií a to napríklad počtu návštevníkov na našej webovej stránke. Cookies nám umožňujú lepšie zhromažďovať informácie o používaní našej webovej stránky. V ich údajoch však v žiadnom prípade nezhromažďujeme vaše osobné údaje a informácie. Ukladá sa len jedinečný identifikátor relácie, ktorý nám umožňuje opätovne načítať profil a predvoľby užívateľa pri vašej ďalšej návšteve webovej stránky. Typy súborov cookies sú: (a) súbory cookie relácie, ktoré sú dočasne uložené v počítači alebo zariadení počas relácie prehľadávania a po jej ukončení sa odstráni a (b) trvalé súbory cookie, ktoré sa uchovávajú v počítači dlhší čas. Tieto trvalé súbory cookie môže užívateľ vymazať. Ponuka prevažnej časti prehľadávačov obsahuje možnosti konfigurácie nastavení t.j. prehľadávač zvyčajne obsahuje možnosti ako napr. povolenie súborov cookie, prezeranie súborov cookie, zakázanie všetkých alebo vybratých súborov cookie atď. Ďalšie informácie o správe súborov cookies môžete nájsť napríklad na stránkach Wikipédie.

Zavrieť